Känsla för Lödöse

Leader logga södra bohuslän transparent.png

 

 

Projektbeskrivning Känsla för Lödöse

Projektet pågår 200301–211101

SV och senare Ljudaborgs kulturförening har sedan början av 2000-talet haft årliga teaterföreställningar vid Lödöse museum på utomhusscenen vid Ljudaborgs Kulturplats. Det konstnärliga innehållet har utvecklats under åren och ensemblen står för en konstnärlig upplevelse av hög kvalité som förstärker den lokala historieberättelsen från medeltiden fram till idag. Samtidigt har förutsättningarna för publikarbetet och marknadsföringen avsevärt försämrats på grund av nya digitala informationskanaler som inte nyttjas fullt ut och brist på personal som har kompetensen att producera ett kulturarrangemang på ett professionellt, effektivt, samtida och nyskapande sätt. Behovet att komma ikapp den digitala utvecklingen och få en lokalt förankrad kompetensbas är stort.

Syftet med projektet är att, genom ett mentorskapsprogram, utveckla kompetens kring yrkesrollerna kulturproducent/marknadsförare, scenograf och kostymör, vilket i nästa led bidrar till högre kvalitét i den publika verksamheten och ett större antal besökare till Ljudaborgs teaterverksamhet samt övriga besöksmål i närområdet. Projektet kan vara till nytta för alla som ingår i den kulturella ekonomin lokalt, vilket innebär både ideella föreningar, ekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare som producerar konstnärligt och kulturellt innehåll i någon form.

Projektledare
Annika Törnqvist
E-post: annika.tornqvist@sv.se
Telefon: 010-33 00 937

Detta är ett leaderprojekt som drivs med stöd av EU och jordbruksverket

Länkar:
EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Ladda ner:
Känsla för Lödöse projektansökan 2019-10-04.pdf