Historia & Konsthistoria

Kurs för dig som vill lära dig mer om släktforskning och komma vidare med din egen forskning.
Fördelen är om du deltagit i någon grundkurs eller forskat tidigare och vill återuppta ditt intresse.
Det är bra om du kan lite och att du har lite datavana.

Under denna kurs så görs en repetition av grunderna i släktforskning och att man sedan går vidare och söker i kyrkoböcker som ex. flyttningslängder, bouppteckningar, domböcker och småprotokoll samt andra kyrkoböcker som finns att tillgå.
Under kurstillfällena har du med stöd av kursledare möjligheter att lösa problem som dyker upp. Du lär dig även att söka i olika databaser som finns att tillgå på nätet samt att söka i Museets bibliotek och den bokskatt som finns där att läsa i som ex. olika byaböcker och andra släktutredningar.

Du har möjlighet att bygga släktträd i dataprogram eller som pappersforskning, vi påpekar vikten av att lära sig källhänvisningar och orthänvisningar.
Genom kursen får du hjälp och stöd men även ge dig möjlighet att välja abonnemang hos Arkiv Digital och/eller Riksarkivet så att du har möjlighet att forska hemma under kursen gång.

Vi kommer att bedriva kursen på Skellefteå Museums Forskarrum vid sex tillfällen och tre-fyra lektionstimmar vid varje tillfälle. Vi hoppas att du kommer att få många givande timmar tillsammans och trevliga och intressanta upplevelser, som ger spänning och en djupare inblick i din släkthistoria. Kursen kommer att genomföras på kvällstid och planeras att starta när tillräckligt många är anmälda.
Om du väljer Arkiv Digital tillkommer kostnader på 395 kr för 13 veckor

Välkommen med din anmälan!