Hantverk & konst, Trädgård, hus och hem

Timring är en äldre träbyggnadsteknik som i Norden är känd sedan 800-talet. Den äldsta bevarade timmerbyggnaden i Sverige är Granhults kyrka från 1220-talet!

Tekniken har fått sitt namn av att man sammanfogar de stockar som bildar väggen i hörnen genom uthuggna hak, knutar. En timmerstomme består av timmerstockar som läggs horisontellt och staplas på varandra. Stockändarna förses med urtag och lägges i kryss så att de ligger i samma nivå i två parallella väggar, medan stockarna i de två mellanliggande väggarna ligger en halv stockhöjd högre. Fram till 1800-talets mitt var detta den vanligaste byggnadstekniken i stora delar av Sverige, både i städerna och på landsbygden.

På den här kursen lär du dig att timra på traditionellt sätt, med blocksågat timmer. Sågteknik, timringsteknik och fler nyttiga och viktiga moment lär du dig under kursen.

Vi timrar en grillstad, vilket är att likna vid att lägga grunden för en mindre stuga. Och efter kursen är du såklart redo att påbörja din egen produktion med hjälp av dina nya kunskaper.

Lördag-Söndag 11/6-12/6 kl 09.00-16.00: Tid och plats meddelas senare. Kursen planeras att genomföras under hösten 2022 eller våren 2023

Välkommen med din anmälan!