Tillbaka

Åtgärder och förhållningsregler kring Cronaviruset


Studieförbundet Vuxenskolan och Umeå socialdansförening ser allvarligt på risken för smittspridning av Coronaviruset och har tagit fram vissa åtgärder för att minimera smittspridning under våra kurser.

Vi minimerar smittspridning genom att:

• Deltagare dansar endast med en och samma partner.
• Reducera antalet kursdeltagare som vistas i danslokalen vid samma tillfälle.
• Inte tillåta att ledare dansar med deltagarna.
• Kursdeltagare till nästa kurs väntar utanför rummet
• Sätta upp information om hur man undviker smittspridning.
• Sprita dörrhandtag före och efter aktiviteter.

För att våra aktiviteter ska kunna genomföras på ett säkert sätt och för att alla inblandade ska känna sig trygga vill vi att du som deltar:

• Tvättar händerna noggrant före och efter aktiviteten.
• Tar med egen, fylld vattenflaska till kursen för att minska trängsel vid vattenpåfyllning.
• Dansar bara med din danspartner och håller behörigt avstånd från andra par (minst 2 meter).
• Tänker på avstånd till andra personer även utanför lokalen, vid handfat och toaletter.
• Stannar hemma om du känner dig sjuk eller krasslig. Detta gäller särskilt om du har symptom på luftvägsinfektion.
• Stannar hemma om någon i ditt hushåll är sjuk.
• Åker hem direkt om du känner symptom på sjukdom.

I det fall att situationen med Coronaviruset skulle förvärras kan kursen komma att ställas in med kort varsel. Vid inställd kurs återbetalas kursavgiften.
Vidare bör du som har ett samhällsviktigt arbete göra en egen bedömning om du borde delta på våra aktiviteter eller ej. Likaså om du tillhör riskgrupp enligt de grupper som Folkhälsomyndigheten har definierat.