Tillbaka

Danskurs via livestreaming med Dans på distans

Är ni en grupp som vill dansa ihop men saknar bra ledare på er ort? 
Vill ni dansa tillsammans med en dansgrupp i ett annat land?

Dans på distans möjliggör för människor att ta del av ledare och dansgrupper på annan ort. Dansledaren kan till och med finnas i ett annat land, t ex i Sydafrika där SV Västerbotten samverkar med en ungdomsorganisation kallad "Heal the Hood project". 

SV Västerbotten har utbildade distansledare som leder grupper via en livestreamad kurs. Genom att nyttja digital teknik sprider Studieförbundet Vuxenskolan kompetens och dansglädje till hela landet. 

Kursupplägg:
Kursen genomförs med en inledande och en avslutande fysisk träff där ledaren besöker deltagarna på deras ort. Detta för att ledare och deltagare skall lära känna varandra bättre.

Utöver ämnesansvarig huvudledare (på sin ort), finn en ledare på plats lokalt med gruppen. Denna person är en pedagogisk resurs för gruppen och ser till att det praktiska med teknik och lokal fungerar.

SV anordnar regional cirkelledarutbildning i dans som erbjuds deltagarna för att de i sin tur skall kunna driva egna lokala dansgrupper.

I dag finns Dans på distans verksamhet i Malå, Sorsele, Åsele och Kapstaden (Sydafrika). 

Vill du veta mer om hur vi utvecklar Dans på distans? Kontakta oss för förfrågan om upplägg:

Jenny Berg
jenny.berg@sv.se
073-040 22 24

Dans på distans i media

Se SVTs reportage om SVs Dans på distans i Åsele, Umeå och Kapstaden!

Klipp från Västerbottensnytt mars 2020

Klipp från Kulturprogrammet Sverige mars 2020