Lättläst version saknas

SV Västerbotten

Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten består av ett länskontor och 17 bemannande lokala kontor, varav minst ett i varje kommun.

Se kontaktuppgifter till alla kontor och dess personal under Våra lokala kontor.

Vårt arbete i länet leds av en styrelse med representanter från bland annat våra grundorganisationer Centerpartiet, Liberalerna och LRF.