Lättläst version saknas

Vi öppnar upp med försiktighet

Från och med nu öppnar vi med försiktighet upp för fysiska träffar igen. Vi gör en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters rekommendationer och anvisningar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk och anpassar vår verksamhet. Vi fortsätter gärna också med folkbildning på distans digital. De grupper som kan, träffas med fördel utomhus.

 

Vid fysiska träffar gäller följande:

 • SV avråder personer som tillhör riskgrupper, samt är 70 år och äldre, från att delta i verksamheten. Beslutet att delta är dock varje individs och vi kan inte utestänga någon.
 • Vi uppmuntrar alla att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Möjlighet till handtvätt bör finnas. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt. (I SVs egna lokaler tillhandahåller vi hygien- och städprodukter.)
 • Håll verksamheten utomhus om det går. Anpassa valet av lokal så att avstånd kan hållas, samt att det finns goda ventilationsmöjligheter.
 • Dela med fördel in gruppen i flera, som ses vid olika tillfällen, för att undvika att vara för många samtidigt.
 • Undvik att dela material, redskap eller verktyg.
 • Vi rekommenderar att deltagarna tar med eget fika, med egen termos mm. Detta för att undvika både trängsel och att flera rör vid t.ex. koppar och kaffemaskin.
 • Tänk på att hålla utsatta ytor i möteslokalen rena. SV kan tillhandahålla städmaterial.
 • I pauser och andra sociala sammanhang gäller givetvis samma regler om att hålla avstånd till varandra, god handhygien m.m.

 

 

Checklista för dig som är cirkelledare:

 • Vill vår grupp börja att träffas igen, fysiskt?
 • Känner du som cirkelledare dig trygg i att leda gruppen under rådande omständigheter?
 • Om ja, kan träffar ske på ett säkert och tryggt sätt?
 • Innan gruppen börjar träffar fysiskt, informera deltagarna om att SV avråder riskgrupper samt de som är 70 år och äldre att delta i verksamheten just nu.
 • Hör av dig till oss, så planerar vi tillsammans!