Samhälle

Att bereda val och väg för moderna, representativa och inkluderande organisationer.

Kursinnehåll
Valberedningens roll och funktion i organisationen, hur uppdraget ser ut. Kartläggning av organisationens nuvarande och framtida behov av styrelsearbete och förtroendevalda. Hur valberedningens ambitioner ser ut på kort och lång sikt och vilka verktyg som behövs för att stödja de ambitionerna. Vi tar fram arbetsordning, kompetensprofiler och intervjufrågor.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Kursen kan genomföras både digital eller fysiskt, antingen 2,5timme vid 3 digitala tillfällen eller en heldag 7,5timme fysiskt möte.

Kursledare
Susanne Öberg är ledarskapskonsult som jobbar med processledning och organisationsutveckling. Hon har en bakgrund i det gröna näringslivet och har folkrörelsen i blodet.
Hemsida: www.susanneoberg.com

Bra att veta
För kostnadsförslag eller mer info: emelie.berggren@sv.se telnr 072-73 44 191
www.susanneoberg.com