Fler att bolla med

Annica Wredin ville ha fler att bolla med. Hon blev cirkelledare och har nu deltagare i olika åldrar att bolla tankar med.

Det är jätteviktigt att man hittar en ram med start- och sluttider. Annars är det lätt att man plockar fram fikat på en gång och bara snackar. Det tycker Annica Wredin, cirkelledare i en läsecirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå.
 

Annica har gått Studieförbundet Vuxenskolans cirkelledarutbildning och beskriver sig själv som en person som lätt blir organisatör och ledare. Deltagarna i cirkeln är vänner och personer som hon mött på föredrag. Det är blandade åldrar på deltagarna och det är både män och kvinnor. De träffas varannan eller var tredje vecka och har också en facebookgrupp som de håller kontakten genom.
 

Byta idéer i tryggt sammanhang

Som cirkelledare är det avgörande att inkludera alla i samtalen, anser Annika Wredin. Deltagarnas tankar och idéer om böckernas ämnen står i fokus.

- För en del är det viktigt att fokusera på författaren och hur den använt orden och hur den skrivit. Men för mig är det viktigare att man har roligt och att jag bidrar till att skapa en gemenskap.

- Läsecirkeln ska vara ett forum för att byta idéer i ett tryggt sammanhang. Jag vill att var och en går stärkt därifrån, och att alla deltagare fått positiv energi och växt lite som människor. Det är mitt syfte med att gruppen träffas, säger Annica Wredin, som är intervjuad i senaste numret av SVs tidning Impuls.
 

Detta är en förkortad och bearbetad version av en längre text i tidningen Impuls.