Afasiförbundets föreningshandbok

Afasiförbundet är en medlemsförening i Studieförbundet Vuxenskolan. Den här föreningshandboken har de tagit fram för sina medlemmars behov. Vi har kopplat en studieplan till detta, vilket möjliggör studiecirklar med Afasiförbundet föreningshandbok som grund. Boken finns bara digitalt, men texterna går att skriva ut om så önskas. Anledningen till det digitala formatet är att en del personer med afasi önskar nyttja det talstöd som det digitala formatet medger. Studiehandledningen är framtagen för SV av Eva Ekengren.

Kontakta oss för att få tillgång till Studiehandledningen och arbetsmaterialet.