När orden tryter

Kommunikation är ett samspel. De kommunicerande parterna bidrar tillsammans för att uppnå en god kommunikation. Afasi medför svårigheter att delta i kommunikation. Man kan ha svårt att prata och hitta orden, att förstå vad andra säger, att läsa och/eller skriva. Detta väcker ofta frustration både hos personen med afasi och hos kommunikationspartnern. Eftersom den kommunikativa förmågan är nedsatt hos personen med afasi är det kommunikationspartnern som behöver ta en större del av ansvaret för att få till ett välfungerande samspel.

Studiematerial

För att lösa problem som uppstår kan det underlätta om man har tillgång till olika uttrycksmedel, exempelvis en kommunikationsbok, papper och penna, gester och kroppskommunikation. Tanken är att personen med afasi kan använda dess alternativ när det är svårt att få fram orden och att kommunikationspartnern kan använda dem för att förtydliga och reda ut missförstånd.   

Innehåll 

  • Afasi och kommunikation
  • AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation
  • Kommunikationsbok
  • Självständiga och partnerberoende kommunikatörer
  • Att tänka på när man gör en kommunikationsbok
  • Hur kan man använda en kommunikationsbok?  

 

Till boken hör även en film. Det finns också en handledning för logopeder och andra som i sin yrkesutövning arbetar med personer med afasi och deras närstående.  

Kontakta oss för samarbete