Talstöd

Studieförbundet Vuxenskolan har sedan många år tillbaka studiecirkelverksamhet för personer med afasi i nära samarbete med Afasiföreningen. Materialet är avsett att användas i studiecirklar för personer med afasi, men kan även användas i andra sammanhang. Syftet med materialet är att det ska stödja och stimulera till samtal.

Studiematerialet består av följande:

  • DEL 1. Talstöd, teckningar i färg med text. 
  • DEL 2. Talstöd, text och  siffror.
     

Talstöd har producerats av Studieförbundet Vuxenskolan, Afasiverksamheten i Stockholm. Andra upplagan. Studiematerialet har utarbetats av Siv Nilsson, som under många år ledde SVs verksamhet för personer med afasi.  De drygt 240 färgteckningarna är gjorda av Jenny Josephine Hallberg. Studiecirklar anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan.   

Beställning av materialet görs via SV eller afasicenter.