Lyfta tillsammans för återhämtning

Lyfta tillsammans för återhämtning är resultatet av ett samarbete mellan psykiatrin i Landstinget Gävleborg och anhörigstödet i Gästriklands kommuner; Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Deltagarmaterialet

Materialet har vuxit fram genom medverkan av anhöriga med egna erfarenheter och personal inom professionen i kommun och landsting. Det är skrivet av Emelie Lundin, SV Gävleborg med referensgrupper som med reflektioner och synpunkter bidragit till arbetet. Materialet är tänkt att användas i grupper för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.   
 

Det är ett deltagarmaterial, vilket innebär att det ska vara ett stöd till var och en i gruppen och ett underlag för samtal och diskussion kring de frågeställningar som tas upp.


Materialet syftar till att beskriva begreppet återhämtning och vad det kan innebära för personer som drabbats av psykisk sjukdom eller ohälsa. Samt att hjälpa anhöriga till personer med psykiska besvär, att få nya insikter i den situation de befinner sig i.


Att tillsammans med andra som har liknande erfarenheter få dela med sig av vardagsproblem och reflektioner kring upplevd sorg men också glädjeämnen – och på så sätt bli stärkt och medveten i sin roll som anhörig och medmänniska.  Lyfta tillsammans för återhämtning består av fyra olika kapitel med flera underrubriker. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor för gruppen att sluta samtalet kring.  

 

 

Kontakt oss för samarbete