Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

Studiematerialet Lyfta tillsammans för hållbar anhörig har vuxit fram i ett projekt som genomförts av Anhörigstöd Gävle kommun, projektledare Marie Bengtsson och anhörigvårdare från Gävle i samarbete med Studieförbunet Vuxenskolan. Studiematerialet har tagits fram för att stödja anhöriga att orka med sitt vårduppdrag. Det bygger på de gemensamma erfarenheter som samarbetsparterna har, av att möta anhöriga eller att själva vara anhöriga.  

Stöd i samtal och diskussioner

Studiematerialet kan användas som inspiration och stöd i samtal och diskussioner i anhöriggrupper. Det kan även fungera i enskilda stödsamtal med anhörig. Materialet är inte diagnosstyrt, vilket gör att det kan användas oavsett vilken sjukdom/funktionsnedsättning den närstående har.  

Syftet med materialet

Syftet med materialet är att hjälpa anhöriga att se och få insikt i sin vårdarsituation. Att tillsammans med andra lyfta sina vardagsproblem, bekymmer och glädjeämnen. Att bli medveten om sin situation och få ökad kunskap, som leder till att anhöriga med sin egen utveckling kan förändra och förbättra sin vardag. 
 

Studiematerialet består av olika teman. Varje tema innehåller ett textavsnitt, frågor att fundera på och tips. Materialet kan med fördel kopplas ihop med studiematerialet Lyfta tillsammans och byggas på med egna erfarenheter och annan litteratur. Deltagarna i anhöriggruppen väljer, tillsammans med cirkelledaren, de teman som ska diskuteras i gruppen. 
 

Anhörig, närstående, anhörigvårdare och närståendevårdare – det finns många benämningar. Socialstyrelsen säger att en anhörigvårdare är en person som vårdar en närstående person som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionsnedsättning.

I detta studiematerial kommer vi att använda orden:

  • Anhörig - för den person som vårdar eller har omsorg över en person som har en sjukdom eller funktionsnedsättning.  
  • Närstående - för den person som är i behov av den anhöriges stöd, hjälp, vård och tillsyn.  


Vi som har arbetat fram detta studiematerial har erfarenheter av att möta närstående i olika sjukdomar/funktionsnedsättningar, situationer och relationer.

Författarna är: Marie Bengtsson, Anhörigstöd, Gävle kommun tillsammans med Emelie Lundin, SV Gävleborg, Marie Karnatz, anhörig, Birgit Ljung, anhörig, Staffan Råberg, sakkuniig Parkinson, Rosmarie Ahlin, anhörig samt Börje Larsson, anhörig. 

Kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete samt för att få tillgång till materialet.