Lyssna, läs – berätta! En studiecirkel för dig som är anhörig

Anhörigskapet innebär att du har en närstående som, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, behöver hjälp för att klara sin vardag. På vilket sätt är du anhörig och hur påverkar anhörigskapet din vardag?
 

I den här studiecirkeln får du träffa andra i en liknande situation som din, att dela viktiga erfarenheter och frågor med – under trygg ledning, i en kravlös och öppen anda med tystnadslöfte. Kanske vill du även prova på att skriva om dina erfarenheter? Vi vet att många som är anhöriga har en önskan att få lyssna till och att dela erfarenheter med andra anhöriga.

 

Uppdrag Anhörig

Med utgångspunkt i boken Uppdrag Anhörig, bestående av anhörigas egna litterära berättelser, reflekterar vi och samtalar i studiecirkelns form. Vi startar i texterna och kopplar över till egna upplevelser kring hur det är att vara anhörig – för dig, för mig, för alla i gruppen som vill berätta.

Det sker muntligt och, för den som så önskar, även genom att skriva egna reflektioner och berättelser. Det sker på plats i gruppen när vi träffas. Och det finns alltid en möjlighet att vara tyst och ”passa” en eller flera uppgifter. Den som vill kan även skriva hemma på egen hand mellan träffarna, se nedan för deltagar- och handledarmaterial.  Kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.