Psykiatrisk diagnos och psykisk ohälsa

Här kan du bland annat läsa mer om den verksamhet som SV genomför tillsammans med personer med psykiatrisk diagnos tex i samverkan med föreningen Balans, men också om material som syftar till ökad psykisk hälsa för alla, tex genom samtalskort om existentiell hälsa.

Existentiell hälsa

Vi är många som någon gång i livet har tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför svårigheter, det kan handla om motgångar eller en förlust av något slag. För att kunna möta livets utmaningar på ett så bra sätt som möjligt finns samtalskorten om existentiell hälsa – livsmod, livsglädje och livsmening.

TrUSt – trygghet ur stöd

Projekt TrUSt vill stärka personer med psykisk ohälsa eller NPF i sitt föräldraskap. I samarbete med föräldrar med egen erfarenhet har projektet tagit fram studiecirkeln Trygghet Ur Stöd. Det finns massor av olika material och filmer på hemsidan. Allt material hanteras och uppdateras av Bräcke diakoni. 

Fler exempel på studiematerial

Balansmodellen

Balansmodellen är ett studiematerial för självhjälpsgrupper och anhöriggrupper framtagen av Riksförbundet Balans och SV. Tack vare en tydlig metodik och en riklig omfattning på temaförslag så kan studiematerialet användas som grund i många former av självhjälps- och anhöriggrupper i samarbete med föreningar eller kamratgrupper.  

Hälsospåret

Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer med psykisk ohälsa. Kursen tar upp olika aspekter av hälsa utan pekpinnar och krav. Förhoppningen är att deltagarna genom ökad kunskap, samtal och självinsikt kan hitta sina egna vägar för att må bättre.

Dansa utan krav

Dansa utan krav är ett dansprojekt som drivs av Dansverket, en dansverksamhet under SV Stockholms län. Projektet är finansierat för två år av Region Stockholm. Dansa utan krav riktar sig mot tjejer i åldrarna 13–18 år som har återkommande besvär av stress, oro, magont, nedstämdhet, huvudvärk, sömnbesvär och bristande självkänsla. 

Vägra skuld

#vägraskuld är ett treårigt arvsfondsprojekt med syfte att förändra förutsättningarna för unga anhöriga. Med unga anhöriga menar vi personer under 18 år som hjälper, vårdar eller stöttar någon i sin närhet som av olika anledningar inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan handla om en partner, förälder, syskon, klasskompis, tränare, vän eller granne.