Intresselista Motorsågskörkort A+B vardagskurs

Information

Detta är en intresseanmälan. Vi startar kurser regelbundet under vår och höst. Du får information om nya kurser så snart vi lägger ut dessa.

Lär dig såga säkert hos Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi lär dig hantera motorsågen på rätt sätt så att arbetet blir enklare och framför allt säkrare. Vår utbildning är både teoretisk och praktisk, dvs praktisk trädfällning ingår.  Våra kursledare (med över 40 års erfarenhet av skogsarbete med motorsåg), ser till att du har den kunskap som krävs för att klara examinationen för motorsågskörkort nivå A och B, enligt de krav som ställs inom Säker Skog.
 
Som yrkesverksam är det idag ett krav att inneha motorsågskörkort. För dig som arbetar för privat bruk eller hjälper till är det klokt och värdefullt att inneha motorsågskörkort, i synnerhet för att undvika olyckor.
 
Nivå/ Förkunskaper
Du behöver inte ha sågat tidigare.
Åldersgränsen för att ta motorsågskörkort är 16 år men du bör vara minst 18 år.
 
Kursinnehåll
Boken "Motorsågning" av Skogsstyrelsen ingår i kursavgiften och kommer delas ut vid första kurstillfället.
 
Nivå A –  Grundläggande momenten vid användandet av motorsåg
• Allmänna säkerhetsbestämmelser
• Kontroll av sågens säkerhetsutrustning
• Skyddsutrustning
• Generella riskmoment vid sågning
• Arbetsteknik vid allmän sågning
• Vård och skötsel av utrustning
 
Nivå B –  Grundläggande momenten vid trädfällning
• Planering och rekognosering
• Riktskär, fällskär och fällning
• Kvistning och kapning
• Säkerhetsbestämmelser vid trädfällning
• Metoder och hjälpmedel vid trädfällning
• Riskmoment vid trädfällning och upparbetning
• Arbetsteknik vid avverkning
 
Examination

Examinationen utförs externt efter att du har genomfört utbildningen och betalas separat till examinatorn, ca 2000 kr+moms, samt 360+moms kr för kort.
Under pågående kurs kommer datum för din examination att bestämmas tillsammans med kursledarna utifrån dina önskemål.
 
Du behöver ta med
Personlig skyddsutrustning och eget "Första förband" är ett krav under utbildningen.
• Motorsåg och drivmedel, rekommendation av såg är 40-50 kubikcentimeter. Medtag eget drivmedel anpassat för motorsåg, minst 5 liter, samt 2 liter kedjeolja. Om du har batterisåg krävs minst 2 fulladdade batterier per dag
• Första förband
• Godkänd huggarhjälm med visir och hörselkåpor
• Sågskyddsbyxa minimum klass 1
•Sågskyddskängor/stövlar minimum klass 1
• Jacka eller väst EN 471
• Arbetshandskar
• Huggarbälte med timmerkrok och fil/filmall anpassat till din såg, timmersax, huggmåttband och fällkilar
• En yxa är att rekommendera för islagning av kilar.
• Egen matsäck/lunch. Endast vid första dagen har du tillgång till en mikro därefter ta med mat som kan ätas i skogen.
 
Försäkring
Vi rekommenderar att ni har en egen olycksfallsförsäkring, då försäkringen som gruppen har inte täcker trädfällning.
 
Kursledare
Lars-Gunnar Dahlström och Anders Bos har gedigen erfarenhet av att genomföra motorsågsutbildningar och är certifierade av Säker Skog.
Vi har utbildat över 1000 personer.
 

 

Startdatum:

Ej fastställt

Tid:

Ej fastställt

Antal tillfällen:

1

Veckodag:

Arrangemangsnr:

167608

Plats:

Åvinge Gård 1 Åvinge Gård 1 14791 Grödinge

Kostnadsfri

Inget datum eller startdatum passerat

Anmäl intresse för att deltagande eller önskemål om framtida datum. Ange önskemål i meddelande vid bokning

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Stockholms län