Improvisationsteater för vuxna

Information

improvisationsteater för vuxna
Vad är improvisationsteater?
Svar: Det är helt enkelt teater utan manus och förberedelser
Improvisationsteater – teatersport är idag utbrett över hela världen. Teatersport är kanske den mest kända formen men det finns en rad olika andra varianter och former av improvisationsteater. På tv har du säkert sett ’Parlamentet’ eller hört ’På minuten’ på radion? Dessa program baserar sig på improvisation och liknar improvisationsteater på många sätt.

Kursinnehåll
För att improvisera teater tränar du din spontana förmåga, lära dig att säga ja till egna och andras idéer och sätta dig in i berättandets olika regler. Du lär dig också vikten att ta risker och att det är roligt att misslyckas. Improvisationsteater är ett enkelt och mycket lustfyllt sätt att lära sig mer om sig själv och utveckla sin kreativitet. Din första idé är ofta den bästa. Att arbeta spontant är grunden i alla konstarter. I kursen får du träna din fantasi och öva upp din skapande förmåga. I kursen får du ökad kunskap om den kreativa processen.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Cirkeln arrangeras i samarbete med
Kulturföreningen Strömmar i Dalsland

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.

Startdatum:

2024-09-05

Tid:

17:30 - 20:00

Antal tillfällen:

10

Veckodag:

Tors

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

98190

Plats:

Studieförbundet Vuxenskolan SV, Norra Långgatan 19 66230 Åmål

500 SEK

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Väst