Är det öppna, demokratiska samhället i fara? - Intresseanmälan till en samtalsträff

Information

Hur kan demokratin försvaras när arrangemang utsätts för hot, yttrandefriheten riskerar att inskränkas, normer förskjuts och allt färre engagerar sig politiskt? Är det öppna, demokratiska samhället i fara och vad kan vi göra för att stärka det?
Vad kan vi göra lokalt för att stärka och värna demokratin?

Tillsammans med en ledaren möts vi i våra lokaler för att diskutera detta viktiga ämne. Vi pratar även om hur du kan organisera dig tillsammans med andra och hur vi i folkbildningen kan hjälpa till.

Upplägg
Samtalsträffen leds av en ledare med utgångspunkt från dessa viktiga frågeställningar men också efter gruppens frågor och diskussionsinlägg. Vi tar kontakt med dig när vi har en grupp som kan träffas.

Kontakt och mer information: Åza Westman 073-0694372, aza.westman@sv.se

Varmt välkomna!

Startdatum:

Ej fastställt

Tid:

Ej fastställt

Antal tillfällen:

1

Veckodag:

Ons

Arrangemangsnr:

71171

Plats:

2401 - Studieförbundet Vuxenskolan Hamngatan 1 91431 Nordmaling

Kostnadsfri

Inget datum eller startdatum passerat

Anmäl intresse för att deltagande eller önskemål om framtida datum. Ange önskemål i meddelande vid bokning

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Västerbotten