Varför värna om demokratin?

Information

Varför värna om demokratin?
Tillsammans med Humanisterna erbjuder vi en mötesplats för att samtala kring demokrati. Genom samtalen, där funderingar och kunskaper byts, kan vi bli lite klokare och vidsyntare och förhoppningsvis känna större trygghet i våra ställningstaganden kring frågor om demokrati.

Är demokrati den bästa lösningen och vilka är alternativen? Behöver vi arbeta för att behålla vår demokrati eller sköter den sig själv? Trenden i världen är tyvärr att antalet demokratier minskar.

Tider
Varannan måndag kl 18.00-20.30 med start den 7 oktober och slut den 18 november.

Upplägg
Vi träffas vid fyra tillfällen. Varje tillfälle inleds av cirkelledaren som ger en introduktion till det aktuella ämnet..
Under träffarna får varje deltagare möjlighet att reflektera och diskutera. Studiecirkeln bygger på att du som deltagare delar med dig av dina funderingar, vågar ställa kritiska frågor och har tålamodet att var lyhörd.

Träff 1
Demokratins grunder. Från Platon till nutid. Demokratins principer.

Träff 2
Fri åsiktsbildning, yttrandefrihet, religionsfrihet.

Träff 3
Hot mot demokratin. Fokus på Sverige, Europa, Världen.

Träff 4
Civilsamhällets ansvar. Myndigheternas ansvar och roll. Medborgarnas ansvar och bidrag till ett demokratiskt samhälle.

Ledare
Cirkelledare är medlemmar i Humanisterna, och har till uppgift att se till att alla får komma till tals, att ingen fråga tappas bort och att samtalet går framåt.

Lokal
Vi håller till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i centrala Uppsala. Det finns hiss från gatuplan och lokalerna är tillgänglighetsanpassade även i övrigt.

Parkeringshus finns i nära anslutning till lokalerna. Resecentrum ligger på kort gångavstånd.

Kostnad
Deltagaravgiften är 50 kr. Fakturering sker efter anmälan.

Anmälan
Du anmäler dig via rutan "Anmäl dig" här till höger.

Frågor?
Eventuella frågor kan besvaras av Carin Aronsson
Mail: carin.aronsson@sv.se
Tel: 018-102373

Startdatum:

2024-10-07

Tid:

18:00 - 20:30

Antal tillfällen:

4

Veckodag:

Mån

Arrangemangsnr:

51503

Plats:

Uppsala

50 SEK

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Uppsala län