SV och hållbarhet

Vårt arbete med hållbarhet

För Studieförbundet Vuxenskolan är och har hållbarhetsarbetet alltid varit centralt. Även innan hållbarhetsplaner och agendor. Men även om vi har fokus på att varje människa ska växa genom kunskap, insikt och delaktighet, finns insatser att göra och kunskaper och värderingar att förflytta.

Agenda 2030

Globala målen för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030.
Agenda 2030 syftar till att lösa fyra övergripande mål:

  • Avskaffa extrem fattigdom
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Främja fred och rättvisa
  • Lösa klimatkrisen

Folkbildningens roll i Agenda 2030

Folkbildningens idé är att människor delar något och vet tillsammans. Det är en nyckelfaktor för en hållbar utveckling över tid. Cirkeldeltagandet innebär att du får tillgång till kunskap, insikt och relationer, att du själv bidrar med det samma och att vi skapar förändring tillsammans.
 

SV berör och jobbar direkt med de flesta av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Bland annat mål 3 (god hälsa och välbefinnande), mål 4 (god utbildning för alla) och mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion). 

Om Globala målen

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.