Hållbarhet

All SV:s verksamhet bygger på, och har i 100 år byggt på, en cirkulär syn på kunskap. Cirkeldeltagandet innebär att du får tillgång till kunskap, insikt och relationer, att du själv bidrar med det samma och att vi tillsammans skapar mervärden genom dialog.

Folkbildningens idé är att människor delar något, och vet tillsammans. Det är en nyckelfaktor för en hållbar utveckling över tid. 

Vårt hållbarhetsarbete bygger på att vi i hela organisationen strävar efter att leva dom vi lär, inte minst i samarbete med föreningar, organisationer, cirkelledare och deltagare som vi genomför verksamehettn tillsammans med, säger Angéla Ekman-Nätt, 2:e vice förbundsordförande och talesperson i hållbarhetsfrågor. 

Angéla fortsätter: 
- I vår roll som folkbildare och samhällsaktör bidrar vi till ökad hållbarhet genom mer dialog i frågan. SV arbetar för att hållbarhet ges ett större utrymme i det offentliga samtalet vilket också är en del av vår positiva indirekta påverkan. 

SV berör och jobbar direkt med de flesta av FN: globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. 

Det är viktigt att ta med sig att agendan integrerad och odelbar 

och ett viktigt uppdrag vi har är att synliggöra målkonflikter och utmaningar men också huret, säger Angéla Ekman-Nätt. 

SV bidrar genom verksamheten till att människor har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och en livvstil i harmoni med naturen. 

 

Vår positiva och negativa påverkan är störst på sex av agendans mål:

 

  • Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling här