Välkommen till förbundsstämman i Linköping 13-14 maj - Studieförbundet Vuxenskolans högsta beslutande organ. Tillsammans beslutar vi framtiden!

Helgen 13-14 samlas ombud, valda av SV:s grund- och medlemsorganisationer, till ett möte för att fatta beslut om långsiktig strategi, inkomna motioner, val av förtroendevalda och mycket annat. Förbundsstämman sker i anslutning till vårens stora personalsamling. 

Anmälan är nu öppen: Klicka här! 

Notera att anmälan är gemensam för SV-dagarna och förbundsstämman men att arrangemangen har olika målgrupper. SV-dagarna (tors-fre innan) är en personalsamling för all personal inom SV. Vi vet dock att några kommer att delta på både SV-dagarna och förbundsstämman, därav den gemensamma anmälan. 

Vi har förbokat hotell, vilka är möjliga att boka genom anmälan till förbundsstämman. Men det står naturligtvis alla fritt att välja annat boende. Mer information står på anmälningssidan. 

 

Viktiga datum, kopplat till SV:s förbundsstämma 2023

2 februari: SV-avdelningar får reda på hur många ombud de har

15 februari: Anmälningar till SV-dagar och förbundsstämman öppnar

3 april: Sista dag att skicka in motioner

5 april: Sista dagen att boka förbeställda boende via anmälan

23 april: Stämmoplattformen (VoteIT) öppnar för ombud, handlingarna ska ha varit utskickade.

Samma innehåll, välj minst en träff:

  • 25 april: Digital utbildning i stämmoplattformen, 13-15
  • 26 april: Digital utbildning i stämmoplattformen, 13-15
  • 26 april: Digital utbildning i stämmoplattformen, 19-21
  • 27 april: Digital utbildning i stämmoplattformen, 19-21

Olika innehåll, prioritera bägge:

  • 2 maj: Digital föredragningskväll inför förbundsstämman, digital, 19-21
  • 3 maj: Digital föredragningskväll inför förbundsstämman, digital, 19-21

13-14 maj: Förbundsstämma, Konsert & kongress i Linköping

 

RAMPROGRAM FÖR STÄMMOHELGEN

Fredag - för dem som behöver komma redan på fredagen, eller stannar kvar från SV-dagarna 

14.30   Möte om statsbidrag 

16.00   Konstvandring med fokus på muralmålningar 

18.30   Enklare gemensam middag 

 

Lördag - stämmans första dag 

11.00   Genomgång av stämman för ovana ombud 

12.00   Lunch 

13.00   Invigning och förhandlingar startar 

14.30   Fika 

15.00   Förhandlingar fortsätter 

17.00   Förhandlingar ajourneras 

18.30   Mingel och middag med underhållning  - dans! 

 

Söndag - stämmans andra och sista dag 

8.30   Förhandlingar återupptas 

10.00   Fika 

10.30   Förhandlingar 

12.00   Lunch 

13.00   Förhandlingar 

14.30   Avslutning 

15.00   Avslutningsfika 

 

 

 

Kontakta oss om du har frågor

Erik Wagner, projektledare, erik.wagner@sv.se - 076-135 94 24
Linnéa Fagertun, projektadministratör, linnea.fagertun@sv.se - 072-247 02 90


Det går också att  mejla till forbundsstamma@sv.se