Förbundsstämman är Studieförbundet Vuxenskolans högsta beslutande organ och genomförs vartannat år före juni månads utgång. 

 

Nästa ordinarie förbundsstämma genomförs den 13-14 maj 2023 i Linköping. Förbundsstämman sker i anslutning till vårens stora personalsamling. Samlad information kommer här, och skickas ut till grund-, medlemsorganisationer samt avdelningar under januari. 

Under helgen kommer stort fokus ligga på ny långsiktig strategi för SV och därtill närliggande frågor. 

Anmälan till förbundsstämman öppnar 15 februari. 

Vi har förbokat hotell, vilka är möjliga att boka genom anmälan till förbundsstämman. Men det står naturligtvis alla fritt att välja annat boende. 

 

Viktiga datum, kopplat till SV:s förbundsstämma 2023

2 februari: SV-avdelningar får reda på hur många ombud de har

15 februari: Anmälningar till SV-dagar och förbundsstämman öppnar

3 april: Sista dag att skicka in motioner

5 april: Sista dagen att boka förbeställda boende via anmälan

23 april: Stämmoplattformen (VoteIT) öppnar för ombud, handlingarna ska ha varit utskickade.

Samma innehåll, välj minst en träff:

  • 25 april: Digital utbildning i stämmoplattformen, 13-15
  • 26 april: Digital utbildning i stämmoplattformen, 13-15
  • 26 april: Digital utbildning i stämmoplattformen, 19-21
  • 27 april: Digital utbildning i stämmoplattformen, 19-21

Olika innehåll, prioritera bägge:

  • 2 maj: Digital föredragningskväll inför förbundsstämman, digital, 19-21
  • 3 maj: Digital föredragningskväll inför förbundsstämman, digital, 19-21

13-14 maj: Förbundsstämma, Konsert & kongress i Linköping

Kontakta oss om du har frågor

Erik Wagner, projektledare, erik.wagner@sv.se - 076-135 94 24
Linnéa Fagertun, projektadministratör, linnea.fagertun@sv.se - 072-247 02 90


Det går också att  mejla till forbundsstamma@sv.se