För dig som är förtroendevald i SV

På den här sidan samlar vi stöd, verktyg och utbildningar för dig som är förtroendevald i Studieförbundet Vuxenskolan.

Kompetensutveckling för förtroendevalda

SV har tagit fram en handlingsplan för vad förbundsnivån ska erbjuda vad gäller kompetensutveckling för förtroendevalda i organisationen. Här samlar vi information om alla de utbildningar som finns tillgängliga för SV:s förtroendevalda för att stärka dem i sin viktiga roll.

Läs mer här!

Opinionsbildning

För att stärka våra relationer och visa på det värde vi bidrar med till individ, förening och så väl kommuner och regioner i hela landet vill vi i Studieförbundet Vuxenskolan träffa beslutfattare, makthavare och opinionsbildare. Vi vill berätta mer om vår idé och vår vision, om vilken samhällsnytta vi gör och inte minst de utmaningar folkbildningen står inför. 

Det börjar med dig, att du tar ett första samtal med någon politiskt förtroendevald i våra närstående organisationer. 

Läs mer här.