För dig som är förtroendevald i SV

På den här sidan samlar vi stöd, verktyg och utbildningar för dig som är förtroendevald i Studieförbundet Vuxenskolan.

Kompetensutveckling för förtroendevalda

SV har tagit fram en handlingsplan för vad förbundsnivån ska erbjuda vad gäller kompetensutveckling för förtroendevalda i organisationen. Här samlar vi information om alla de utbildningar som finns tillgängliga för SV:s förtroendevalda för att stärka dem i sin viktiga roll.

Läs mer här!

Folkbildningens värde

För att stärka våra relationer och visa på det värde vi bidrar med till individ, förening och så väl kommuner och regioner i hela landet vill vi i Studieförbundet Vuxenskolan träffa beslutfattare, makthavare och opinionsbildare. Vi vill berätta mer om vår idé och vår vision, om vilken samhällsnytta vi gör och inte minst de utmaningar folkbildningen står inför. 

Det börjar med dig, att du tar ett första samtal med någon politiskt förtroendevald i våra närstående organisationer. 

Läs mer här.

SV:s digitala förbundsstämma 22 maj

Förbundsstämman är Studieförbundet Vuxenskolans högst beslutande organ och genomförs vartannat år före juni månads utgång. Förbundsstämman samlar ca 350 personer varav 250 är ombud från SV:s avdelningar samt grund- och medlemsorganisationer, som har rösträtt.

Förbundsstämman genomförs som ett helt digitalt arrangmenag den 22 maj 2021 och alla beslut fattas synkront den dagen. Men förbundsstämman är också en process där förberedelserna av besluten inför stämman och uppföljningen av besluten efter stämman är viktiga delar.

Gå till förbundsstämmosidan