Strategiarbete- mot förbundstämman 2023

I vårt strategiarbete ska vi tillsammans gå till botten med vilka vi är, vilka vi vill vara och för vilka vi ska finnas till. Vårt strategiarbete är öppet för alla att följa. Strategiarbetet ska vara inkluderande, nytänkande och utmanande.  

På den här sidan kommer information om vårt gemensamma arbete och om arbetets olika faser fortlöpande att uppdateras fram mot förbundsstämman 2023.

Om du undrar något eller vill bidra med inspel till arbetet är du varmt välkommen att ta kontakt med Henrik Falk som arbetar som projektledare för ledning och styrning. Du når honom här henrik.falk@sv.se eller 070-1015856.

Ulrika Heie
Förbundsordförande

Här finns information om de olika faserna

Fas 1: Insamling

Pågår från september 2020 till april 2021. I denna fas samlas information in, sammanställs och presenteras i en nulägesanalys. Nulägesanalysen blir sedan basen i vårt fortsatta arbete med att fastslå vilka vi vill vara och för vilka vi ska finnas till och hur vår vision och vår värdegrund ska få större genomslag i verksamheten. 

Läs mer här

Fas 2: Dialog

Pågår under perioden maj 2021-mars 2022. I denna fas är fokus på dialog mellanförtroendevalda, medarbetare samt företrädare för grund- och medlemsorganisationer. 


Läs mer här

Fas 3: Förbereda förslag

Pågår under perioden april 2022-april 2023. I denna fas är fokus på att förbereda konkreta förslag för beslut på förbundsstämman i maj 2023. 

 

 

Fas 4: Beslut

Besluten med anledning av strategiarbetet fattas på ordinarie förbundsstämma i maj 2023 samt vid behov på en extrastämma i oktober 2023. 

 

 

 

Övergripande dokument