Fas 2: Dialog

Under dialogfasen av strategiarbetet ska samtal föras i hela förbundet och med människor som finns eller skulle kunna finnas nära vår verksamhet. Stora frågeställningar som varför folkbildning ska finnas, vilka Studieförbundet Vuxenskolan vill vara och för vilka SV ska finnas till inleder dialogfasen. Dialogfasen startar i samband med förbundsstämman den 22 maj. En övergripande plan för dialogfasen finns under "Dokument övergripande" till höger.

 

Återkoppling från genomförda samtal och dialoger

För att er dialog om SV:s roll och uppdrag i framtiden ska bli en del av helheten kan ni skicka in er återkoppling via ett formulär. Var noga med att fylla i er återkoppling under rätt frågeställning för att era åsikter ska kunna tas omhand på bästa sätt.

Formulär för återkoppling når du här >> 

Diskussion på SV:s Facebooksida

Varje vecka från och med mitten av augusti kommer en dialogfråga att läggas upp i SV:s Facebookgrupp och det är öppet för vem som helst att delta i samtalet. Frågorna kommer att börja i hur SV är idag, övergå till fokus på framtid och vision och vilka förflyttningar som behöver göras för att nå visionen. I juli och augusti läggs inga nya frågor upp för diskussion. Diskussionen modereras och sammanfattas som en del av återkopplingen i strategiarbetets dialogfas.

Här når du SV:s Facebooksida >>

Samtal med cirkeldeltagare, cirkelledare, beslutsfattare och allmänhet

SV:s avdelningar kommer att erbjudas metodstöd för att föra samtal om vad SV ska vara i framtiden och för vilka SV ska finnas till med cirkeldeltagare, cirkelledare, beslutsfattare och allmänhet. Via formuläret nedan kommer återkopplingen från dessa samtal kunna skickas in. Metodstödet skickas till SV:s avdelningar i augusti då också formuläret för återkoppling öppnar. Om du vill ta kontakt med din avdelning för att prata om SV:s strategiarbete finns kontaktuppgifter här >>. Frågor om SV:s strategiarbete kommer också läggas till i cirkelledar- och cirdeldeltagarenkäter.

Här kommer du att nå formuläret för återkoppling >>

Studiecirkel för SV:s medarbetare

I oktober kommer en digital studiecirkel om strategiarbetet att erbjudas alla SV:s medarbetare och genomförs mellan oktober 2021 och januari 2022. Studiecirkeln är SV:s medarbetares primära kanal för att vara delaktiga i strategiarbetet.