Information till dig som cirkeldeltagare

Vi arbetar i klassisk cirkelform med tid för reflektion, diskussion och lärande men med moderna, digitala verktyg. Varje cirkel består av tre träffar där varje träff är 90 minuter lång. För att öka kontakten mellan avdelningar och skapa en god grund för erfarenhetsutbyte fördelas deltagarna så att varje cirkelgrupp består av medarbetare både från olika avdelningar och från förbundskansliet.

Träff 1
Nulägesanalys – detta är SV!
Vad är vi bra på? Vad gör vi? Vem är vi till för? Tillsammans skapar vi en nulägesbeskrivning av SV idag.

Träff 2
En vision för framtiden!
Hur ser folkbildning ut om 5, 10 eller 100 år? Hur ska SV arbeta? Vilka är våra viktigaste områden? Ska vi finnas mer för vissa än för andra? Träff två handlar om att beskriva olika scenarios för framtiden.

Träff 3
Utveckla tillsammans!
Vilka är de viktiga frågorna? Vad behöver vi samla kraft kring och vilka är våra gemensamma utmaningar? Den tredje träffen summerar de steg vi behöver ta tillsammans.

Träffarna genomförs i den digitala mötesfunktionen Zoom och andra digitala verktyg som används är Mentimeter, Officeformulär och Google Jamboard. För att kunna delta behöver du en dator med kamera och mikrofon. Cirkelledarna kommer att erbjudas genomgång av materialet och de digitala verktygen inför cirkelstart.

Välkommen till en unik möjlighet att var med och påverka SV:s framtid, lära dig mer om SV och lära känna medarbetare över hela landet!