Information till cirkelledare

Digitala verktyg

Menti.com

Cirkelledare förbereder själv de frågor som ställs via Menti. Instruktion om hur det går till finns i cirkelledarens körschema.

https://www.mentimeter.com/

Google Jamboard

En egen länk för varje cirkel skickas till cirkelledaren inför cirkelstart.

Office Forms

En egen länk för varje cirkel skickas till cirkelledaren inför cirkelstart tillsammans med en gemensam länk för utvärderingen av alla cirklar.

Den nationella nulägesanalysen på träff 1

Här finns en sammanfattning av nulägesanalysen >>
Här finns hela nulägesanalysen>>

Stöd och stöttning

Om du vill bolla något som har med planering eller genomförande av din cirkel att göra kan du vända dig till Eva Odelius-Hennevelt, eva.hennevelt@sv.se 0707-20 11 40