Nuläge, vision och förflyttningar

Strategiarbetet med sikte på förbundsstämman 2023 är inne i en dialogfas om vad SV ska vara i framtiden och för vilka vi ska finnas till. Här finns några frågeställningar som avdelningsstyrelsen kan föra dialog om och där styrelsens återkoppling blir en del av underlaget i det fortsatta arbetet att formulera förslag.

Lägg upp er dialog som det passar er bäst. Kanske fördelar ni ordet i helgrupp, eller så diskuterar ni frågorna i mindre grupper och redovisar för varandra. För att era tankar och idéer ska bli en del av underlaget i arbetet att senare formulera förslag behöver ni utse en person som sammanfattar det väsentligaste från er dialog och skickar in er återkoppling via formuläret. I formuläret finns fält för de tre delarna, ha gärna formuläret öppet under dialogen och skriv direkt ner det som kommer fram, då är det bara att skicka in er återkoppling när samtalet är avslutat.

Länk för återkoppling >>  

Nuläge

För att sätta hela strategiarbetet i en kontext kan ni börja med att titta på den film som visades på förbundsstämman i maj. Filmen avslutas med att rikta sig till allmänhet och deltagare men är minst lika relevant också för avdelningsstyrelsen.

I Studieförbundet Vuxenskolan finns 28 avdelningar, 900 medarbetare och 200 kontor. Verksamhet, styrkor och utmaningar ser lite olika ut beroende på var i landet vi befinner oss. Inför ert samtal om avdelningens nuläge kan den här filmen som sammanfattar den nationella nulägesanalysen ge en bra bakgrund.

Länk till nulägesanalysen >

Nu är det dags att samtala om ert nuläge.

  • Hur ser ert nuläge ut i avdelningen idag?
  • Vilka styrkor och utmaningar ser ni för er avdelning?
  • Vilka styrkor och utmaningar ser ni för förbundet i stort?

Kom ihåg att föra in det väsentligaste från er dialog i formuläret för återkoppling >>

Framtidens SV, vår vision

Nu går vi över till att diskutera er vision för SV. Om vi skulle bygga Studieförbundet Vuxenskolan på nytt, hur skulle det då se ut?

  • Det här är SV:s plats i samhället.
  • Det här är våra verksamhetsområden/ starka områden.
  • Så här ser organisation och finansiering ut.

Kom ihåg att föra in det väsentligaste från er dialog i formuläret för återkoppling >>

Förflyttningar

Slutligen ska vi jämföra bilden över nuläget med bilden av det önskade läget. Vad krävs för att vi ska nå dit?

  • Vilka förflyttningar är viktigast att göra för att nå dit?
  • Vilka framgångsfaktorer finns för att förflyttningarna ska få genomslag och bli varaktiga?

Kom ihåg att föra in det väsentligaste från er dialog i formuläret för återkoppling >>