Dialog med cirkelledare

Strategiarbetet med sikte på förbundsstämman 2023 är inne i en dialogfas om vad SV ska vara i framtiden och för vilka vi ska finnas till. Här finns några förslag på frågeställningar som kan passa att ta upp när ni träffar era cirkelledare. Via länken som finns nedanför frågorna når du ett formulär där varje frågeställning har en svarsruta. Ett tips är att ha formuläret öppet under samtalet och direkt skriva in de svar och den återkoppling ni får. När samtalet är över är det bara att trycka på ”skicka” så vet du att återkopplingen kommit fram.

För att sätta frågorna och SV:s strategiarbete i en kontext kan ni gärna starta samtalet med att se den här filmen på 2 minuter som förklarar vad strategiarbetet är och varför vi gör det.

Här når du filmen >

Inledning

SV genomför nu ett stort strategiarbete för att kunna vara fortsatt relevanta i samhället och för våra deltagare. Därför skulle jag vilja ställa några frågor av mer långsiktig och visionär karaktär där dina/era svar blir en del av vårt underlag i strategiarbetet.

Frågeställningar

Svara/samtala utifrån din roll som cirkelledare, och utifrån det du känner till om Studieförbundet Vuxenskolan i stort.

  • Vad behöver du för att du ska kunna göra ett bra jobb som cirkelledare?
  • Finns det några hinder för att du ska kunna göra ett bra jobb som cirkelledare i SV?
  • Känner du till vad SV har för verksamhet, förutom den som du själv är direkt del av som cirkelledare?
  • Vad är det viktigaste Studieförbundet Vuxenskolan gör, tycker du?
  • Finns det andra viktiga uppdrag som SV skulle kunna ta sig an?

Lämna återkoppling på frågorna här >