Fas 3: Formulera förslag

Under formuleringsfasen av strategiarbetet använder vi nulägesanalysen och all återkoppling från dialogfasen för att formulera förslag på förflyttningar. I det arbetet tar vi hjälp av en extern kompetens som står fri från olika intressen i SV. Organisationskonsulten arbete har haft ambitionen att hela tiden ligga nära organisationen och har bland annat innehållit:

  • Intervjuer med avdelningsordföranden och avdelningschefer
  • Dialog med alla avdelningsstyrelser på sex platser i landet
  • Avstämning av arbetet i en intern referensgrupp
  • Presentation och dialog på natinell samling för avdelningsordföranden och chefer

Läs Strategirådets rapport från arbetet här:

Fram mot förbundsstämman den 13-14 maj tas arbetet vidare i arbetsgrupper med bred representation från hela landet.