Tillbaka

Äldre och demens

Alla kan surfa är inte bara bra för den som har en begynnande demens, alla som uppskattar enkel handledning till modern teknik gillar den. Vi samarbetar med Demensförbundet runt många material. 

Att slippa göra resan ensam

Demensförbundet har utvecklat en modell för samtalsgrupper med personer i yrkesverksam ålder som nyligen fått en demensdiagnos och är tidigt i sin sjukdom. Studiematerialet har utformats i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan för att användas i studiecirklar. 

Läs mer

Tänk om jag vetat

Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens. Studiecirkeln är avsedd för anhöriga till personer med alltifrån misstänkta minnesstörningar till en diagnosticerad och utvecklad demenssjukdom. 

 

Läs mer här

Alla kan surfa

Det här studiematerialet är framtaget av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Demensförbundet. Projektet finansieras av Myndigheten för delaktighet. Intresset för att kunna använda smartphone och surfplatta har blivit större och större. Både som nöje och för ökad delaktighet, samt som stöd och hjälp i vardagen. Alla kan surfa bygger på erfarenheter från Ipad-cafeer för äldre samt studiecirklar med personer som har en demensdiagnos och som är tidigt i sin sjukdom. Studiematerialet vänder sig till dig som på ett enkelt sätt, steg-för-steg, vill lära dig grunderna i att hantera surfplatta.

Läs mer