Tillbaka

Alla kan surfa

Det här studiematerialet är framtaget av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Demensförbundet. Projektet finansieras av Myndigheten för delaktighet. Intresset för att kunna använda smartphone och surfplatta har blivit större och större. Både som nöje och för ökad delaktighet, samt som stöd och hjälp i vardagen. Alla kan surfa bygger på erfarenheter från Ipad-cafeer för äldre samt studiecirklar med personer som har en demensdiagnos och som är tidigt i sin sjukdom. Studiematerialet vänder sig till dig som på ett enkelt sätt, steg-för-steg, vill lära dig grunderna i att hantera surfplatta.

Alla kan surfa är tänkt att användas i studiecirkel. Det är medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och fungerar som ett hjälpmedel där du tillsammans med andra tränar praktiskt. Grunderna förklaras steg-för-steg.

I slutet finns ett avsnitt som ger förslag på fler användningsområden. Här väljer cirkelledaren tillsammans med deltagarna att gå igenom vad som känns aktuellt utifrån gruppens kunskaper och önskemål. Olika modeller av smartphones och nya uppdateringar kan göra att bilder och instruktioner inte stämmer exakt med din egen smartphone.

 

  • Det är många olika målgrupper som använder Alla kan surfa. Som gillar korta, enkla, visuella beskrivningar av hur en gör.
  • Är du cirkelledare/kursledare kan det vara bra att ladda ner alla olika manualer för respektive modell av platta eller telefon som deltagarna har för att kunna vara behjälpliga vid frågor. Det gäller särskilt för Android smartphone.
  • Få saker förändras så snabbt som gränssnitt i våra mobiler och surfplattor. Ser du något som behöver uppdateras? Tipsa oss på förbundskansliet!

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar allt material här 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. Hitta din lokalavdelning här