Tillbaka

Att slippa göra resan ensam

Studiematerialet bygger på erfarenheter från samtalsgrupper som ägt rum på Demensförbundet under en fyraårsperiod. Perioden efter diagnos upplevs ofta som särskilt svår och kritisk.

Flera deltagare i dessa grupper har uttryckt hur omtumlade och chockade de var när de efter minnesutredning fick besked om sin demenssjukdom. De har framhållit hur viktigt det är att få tillfälle till samtal och reflektion –  att finna en ny plattform i livet. Vid besked om diagnosen demenssjukdom finns risken att det blir tyst omkring personen – inte sällan på grund av rädsla och missriktad hänsyn.  Arbetskamrater och vänner drar sig undan. Det är väsentligt att tidigt bryta den demenssjukas isolering och motverka omgivningens rädsla och  tystnad. 

Varje deltagare har egna, unika erfarenheter. Att få dela med sig av dessa och av sina reaktioner på sjukdomen har känts mycket angeläget. Utbytet i grupperna har hjälpt dem bemästra sin situation.  

De har lärt av varandra och känt igen sig i varandras upplevelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, i upplevelsen av att inte vara ensam. 

Studiematerialet omfattar åtta avsnitt som bygger på de teman som varit angelägna och som ofta återkommit i samtalsgrupperna på Demensförbundet.  

 • Att få diagnosen 
 • Mediciner, nya rön och fakta om insjuknande 
 • Rättigheter och olika former av stöd 
 • Egna strategier och tekniska hjälpmedel 
 • Relationer 
 • Det nya livet 
 • Att finna nya vägar 
 • Erfarenheter och reflektioner 
   

Beställningsinfo:  
Att slippa göra resan ensam är avsedd att användas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Hitta din lokalavdelning här

Studiematerialet kan beställas på
Demensförbundet tel 08-658 99 20,  www.demensforbundet.se, rdr@demensforbundet.se 

Läs mer

 • Tänk om jag vetat

  Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens....

  Läs mer
 • Studieplan – Att vara God man eller...

  Den här studieplanen är utarbetad för att användas tillsammans med en  grundbok, exempelvis God...

  Läs mer
 • Musik i studiecirkel

  Här hittar du sidan på lättläst Den här handledningen bygger på många cirkelledares erfarenheter och...

  Läs mer
 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Här hittar du sidan på lättläst Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat...

  Läs mer
 • Alla kan surfa

  Du hittar sidan på lättläst här Det här studiematerialet är framtaget av Studieförbundet Vuxenskolan...

  Läs mer
 • Välkommen till vår vardag

  I filmserien Välkommen till vår vardag!  visar och berättar elva personer med Downs syndrom och deras familjer om sitt...

  Läs mer
 • Lyfta tillsammans för återhämtning

  Lyfta tillsammans för återhämtning är resultatet av ett samarbete mellan psykiatrin i Landstinget Gävleborg...

  Läs mer
 • Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

  Studiematerialet Lyfta tillsammans för hållbar anhörig har vuxit fram i ett projekt som genomförts...

  Läs mer
 • Att lyfta tillsammans samtalsguide

  Kortlek: Citatkort som används i anhörig- och personalgrupper.  Vid framtagandet av studiematerialet "Lyfta...

  Läs mer
 • När jag inte längre är med

  Studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden har tagits...

  Läs mer