Tillbaka

Att slippa göra resan ensam

Studiematerialet bygger på erfarenheter från samtalsgrupper som ägt rum på Demensförbundet under en fyraårsperiod. Perioden efter diagnos upplevs ofta som särskilt svår och kritisk.

Flera deltagare i dessa grupper har uttryckt hur omtumlade och chockade de var när de efter minnesutredning fick besked om sin demenssjukdom. De har framhållit hur viktigt det är att få tillfälle till samtal och reflektion –  att finna en ny plattform i livet. Vid besked om diagnosen demenssjukdom finns risken att det blir tyst omkring personen – inte sällan på grund av rädsla och missriktad hänsyn.  Arbetskamrater och vänner drar sig undan. Det är väsentligt att tidigt bryta den demenssjukas isolering och motverka omgivningens rädsla och  tystnad. 

Varje deltagare har egna, unika erfarenheter. Att få dela med sig av dessa och av sina reaktioner på sjukdomen har känts mycket angeläget. Utbytet i grupperna har hjälpt dem bemästra sin situation.  

De har lärt av varandra och känt igen sig i varandras upplevelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, i upplevelsen av att inte vara ensam. 

Studiematerialet omfattar åtta avsnitt som bygger på de teman som varit angelägna och som ofta återkommit i samtalsgrupperna på Demensförbundet.  

 • Att få diagnosen 
 • Mediciner, nya rön och fakta om insjuknande 
 • Rättigheter och olika former av stöd 
 • Egna strategier och tekniska hjälpmedel 
 • Relationer 
 • Det nya livet 
 • Att finna nya vägar 
 • Erfarenheter och reflektioner 
   

Beställningsinfo:  
Att slippa göra resan ensam är avsedd att användas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Hitta din lokalavdelning här

Studiematerialet kan beställas på
Demensförbundet tel 08-658 99 20,  www.demensforbundet.se, rdr@demensforbundet.se 

Läs mer

 • Tänk om jag vetat

  Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens....

  Läs mer
 • Studieplan – Att vara God man eller...

  Den här studieplanen är utarbetad för att användas tillsammans med en  grundbok, exempelvis God...

  Läs mer
 • Musik i studiecirkel

  Den här handledningen bygger på många cirkelledares erfarenheter och vänder sig till dig som är eller...

  Läs mer
 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat Teckenkommunikation, används tillsammans med hörande...

  Läs mer
 • Alla kan surfa

  Det här studiematerialet är framtaget av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Demensförbundet. Projektet...

  Läs mer
 • Din rätt

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Det här är ett studiematerial som vänder sig till dig som...

  Läs mer
 • Existensiell hälsa

  Vi är många som någon gång i livet har tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför...

  Läs mer
 • Lättläst KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans...

  Läs mer
 • Existentiell hälsa

  Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig, måste flytta till ett äldreboende?

  Läs mer
 • KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) projekt KiX i...

  Läs mer