Tillbaka

Psykisk hälsa

Självhjälpsgrupper, förebyggande hälsa och stärkande av egenmakt och delaktighet – innehållet är brett. Många material är framtagna av eller i samarbete med någon av våra samarbetsorganisationer – men kan användas av fler. 
Vi samarbetar med Attention, Autism och Asperger, Balans, OCD-förbundet och  Schizofreniförbundet. Och med flera lokala organisationer. 

Vad innebär autism?

I de här studiecirklarna får du veta mer om vad det innebär att ha Autism. Studiecirklarna är i första hand för dig som själv har en Autismdiagnos. Du får träffa andra som också har Autism och prata om hur det kan vara att leva med just Autism. 

Läs studiematerialet här

Tjejer och NPF

Det här är ett studiecirkelmaterial för att starta upp grupper och träffar för tonårstjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  

Läs mer

Sällsynt mitt i livet

Samtalsträffar för vuxna som själva lever med ett sällsynt hälsotillstånd. Genom Sällsynt mitt i livet får deltagarna ett sammanhang där det är okej att vara frustrerad, ledsen och trött. En gemenskap för stöd, tips och en plats att ventilera – där alla i samtalen vet precis hur det är att vara både sällsynt och människa på samma gång. Studiematerialet är framtaget av Riksförbundet Sällsynta diagnoser i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm och med stöd av Allmänna arvsfonden.

LÄS MER

Samhällsguiden

I skriften Samhällsguiden har vi utgått från de aktuella lagar som styr de insatser som föräldrar kan söka för sina barn. I den här studiecirkeln ska vi utgå från dessa lagar och samtidigt ta reda på hur det ser ut lokalt i kommun och landsting.  

Läs mer

NPF och arbete

Studiecirkelmaterialet är framtaget av Riksförbundet Attentions projekt Vägar till jobb som arbetat med kunskapsspridning och attitydförändring hos arbetsgivare, på arbetsplatser och bland yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen arbetssökande personer med Aspergers syndrom (AS).

Läs mer

Existensiell hälsa

Vi är många som någon gång i livet har tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför svårigheter, det kan handla om motgångar eller en förlust av något slag. För att kunna möta livets utmaningar på ett så bra sätt som möjligt finns samtalskorten om existentiell hälsa – livsmod, livsglädje och livsmening. 

Läs mer

Ekonomikoll

Det här är ett studiecirkelmaterial om kognition och ekonomi. Tanken är att det ska kunna användas i studiecirklar i Attentions föreningar och även i andra sammanhang. Förhoppningen är att studiecirkeln kan leda till bra samtal och en möjlighet att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Egen styrka

Kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär är det kraftfullaste verktyget när det kommer till att minska stressen hos föräldrarna. Men med enbart teoretiska kunskaper kan verktyget bli för torrt och svårt att förstå. Det behövs också erfarenheter. Men med enbart erfarenheter blir det också förvirrat, rörigt och svårt att förstå. Därför vill den här cirkeln förmedla att det behövs både kunskaper och erfarenheter. 

Läs mer

Det finns alltid ett sätt

Den här studiecirkeln vänder sig i första hand till dig som är 18-30 år och har adhd. De teman och frågor som materialet tar upp kan däremot vara intressant för många fler. Materialet innehåller studiehandledning, förslag på aktiviteter och övningar och en del praktisk information som kan vara bra att ha inför att ni planerar och startar upp studiecirkeln.  

Läs mer

Balansmodellen

Balansmodellen är ett studiematerial för självhjälpsgrupper och anhöriggrupper framtagen av Riksförbundet Balans och SV. Tack vare en tydlig metodik och en riklig omfattning på temaförslag så kan studiematerialet användas som grund i många former av självhjälps- och anhöriggrupper i samarbete med föreningar eller kamratgrupper.  

Läs mer

Attentions föräldracirkel

Det här är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och stärkande självhjälpsövningar.  

Läs mer

Att vara anhörig

Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa varandra. Att få samtala, diskutera och stötta varandra. Vardagen känns lite lättare när man vet att det finns andra som förstår.  

Det här är ett inspirations- och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram anhörigskapet och NPF.  

Läs mer

Hälsospåret

Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer med psykisk ohälsa. Kursen tar upp olika aspekter av hälsa utan pekpinnar och krav. Förhoppningen är att deltagarna genom ökad kunskap, samtal och självinsikt kan hitta sina egna vägar för att må bättre.

Läs mer

Din egen berättelse

Så här beskriver NSPH studiematerialet: Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa och som är nyfiken på samhället, på dig själv och på andra som varit med om liknande saker. Hur kan vi använda våra egna erfarenheter på ett konstruktivt sätt? Vad kan jag och vad kan vi tillsammans göra för att stärka vår självbild? Vad har jag själv för attityder till psykisk ohälsa – och mig själv?

Läs mer

Din egen makt

Det här studiematerialet handlar om att ta makten över sitt liv. Det vänder sig till dig som vill fundera på frågor kring att hitta din egen styrka och sätt att gå vidare i livet. Vi på NSPH vill att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska ha större möjligheter att både påverka sitt eget liv och hur samhället fungerar.

Läs mer

Din rätt

Det här är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer, särskilt i relation till psykisk hälsa. Det är ett material där samtal, övningar och diskussioner är i fokus.

Läs mer

Med starkare röst

Handlar om hur du som är patient, brukare eller anhörig, tillsammans med andra, kan få ökat inflytande. Studiecirkeln förbereder dig för en aktiv roll som representant i olika sammanhang.

Läs mer

Nätkoll

Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls utbildning om nätet och NPF vänder sig till föräldrar och andra vuxna som behöver kunskap och vill ha koll på nätet. 

Läs mer

Samtalsgrupp seniorer

Vi ger seniorer tillgång till salutogena och lösningsfokuserade samtal för att de - utifrån sina nuvarande förutsättningar - ska få möjlighet att förbättra sin självskattade existentiella och psykiska hälsa. 

Läs mer