Tillbaka

Anhörig

Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa varandra. Att få samtala, diskutera och stötta varandra. Vardagen känns lite lättare när man vet att det finns andra som förstår 

Det här är ett inspirations- och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram anhörigskapet och NPF. Häftet är indelat i fyra olika teman:  

 • Att balansera syskonrelationerna
 • Att ha ett vuxet barn med NPF 
 • Att vara földer och ha NPF 
 • Vikten av att ta hand om sig själv som anhörig  

Varje tema innehåller två artiklar, en verklighetsberättelse och en intervju med någon som jobbar med frågorna professionellt. Efter det följer lite olika frågeställningar och fallbeskrivningar som kan användas som underlag för samtal och diskussion i grupper. Det finns också tips och tankar kring vad man bönka på om man ska vara samtalsledare på s. 4–5 av häftet.   

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här

Läs mer

 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Samhällsguiden - föräldrar till barn med...

  Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en...

  Läs mer
 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer
 • Balansmodellen

  Riksförbundet Balans välkomnar fler att använda det reviderade och utökade studiematerialet Balansmodellen (2020)...

  Läs mer
 • Attentions föräldracirkel

  Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med...

  Läs mer
 • Nätkoll

  Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls...

  Läs mer
 • Vad innebär autism?

  I de här studiecirklarna får du veta mer om vad det innebär att ha Autism. Studiecirklarna är i första hand...

  Läs mer
 • Shared reading

  Shared Reading är en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England, under cirka...

  Läs mer
 • Existentiell hälsa

  Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig, måste flytta till ett äldreboende?

  Läs mer