Tillbaka

Anhörig

Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa varandra. Att få samtala, diskutera och stötta varandra. Vardagen känns lite lättare när man vet att det finns andra som förstår 

Det här är ett inspirations- och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram anhörigskapet och NPF. Häftet är indelat i fyra olika teman:  

 • Att balansera syskonrelationerna
 • Att ha ett vuxet barn med NPF 
 • Att vara földer och ha NPF 
 • Vikten av att ta hand om sig själv som anhörig  

Varje tema innehåller två artiklar, en verklighetsberättelse och en intervju med någon som jobbar med frågorna professionellt. Efter det följer lite olika frågeställningar och fallbeskrivningar som kan användas som underlag för samtal och diskussion i grupper. Det finns också tips och tankar kring vad man bönka på om man ska vara samtalsledare på s. 4–5 av häftet.   

Studiecirkelhandledningen/materialet finns på Riksförbundet Attentions hemsida

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här

Läs mer

 • Samhällsguiden - föräldrar till barn med...

  Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en...

  Läs mer
 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer
 • Balansmodellen

  Balansmodellen är ett studiematerial för självhjälpsgrupper för personer med bipolär sjukdom. Tack...

  Läs mer
 • Attentions föräldracirkel

  Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med...

  Läs mer
 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Nätkoll

  Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls...

  Läs mer
 • Existentiell hälsa

  Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig, måste flytta till ett äldreboende?

  Läs mer
 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat Teckenkommunikation, används tillsammans med hörande...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet så man vågar säga ja och nej när...

  Läs mer