Tillbaka

Attentions föräldracirkel

Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och stärkande självhjälpsövningar 

Syftet med föräldracirkeln  
Att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man kan hantera de utmaningar som det innebär att ha ett barn med NPF.  

Att få träffa andra i en liknande situation för att reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet.  

Att öka medvetenheten och få verktyg för att kunna hantera stress och  ttre 

Innehållet är tänkt att handleda dig i hur du kan lägga upp studiecirkeln, träff r träff. 
Du kommer att få färdiga förslag på innehåll och upplägg för varje träff. Du avgör själv vilka moment som passar dig och din grupp. Ibland behöver du kanske ge större utrymme för deltagarna att ”lufta” det som känns viktigt i stunden.  

I följande handledning ingår också material till dina deltagare. Deltagarmaterialet hittar du som bilagor i slutet på varje träff. Det kan du lätt kopiera och dela ut vid behov.  

Innehållet är baserat  8 stycken fysiska träffar á 2,5 timme per gång och där gruppen består av max 12 personer. Rekommendationen är att genomföra träffarna varannan vecka för bästa närvaro.   

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här

Läs mer

 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Samhällsguiden - föräldrar till barn med...

  Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en...

  Läs mer
 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer
 • Balansmodellen

  Riksförbundet Balans välkomnar fler att använda det reviderade och utökade studiematerialet Balansmodellen (2020)...

  Läs mer
 • Att vara anhörig

  Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa...

  Läs mer
 • Nätkoll

  Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls...

  Läs mer
 • Vad innebär autism?

  I de här studiecirklarna får du veta mer om vad det innebär att ha Autism. Studiecirklarna är i första hand...

  Läs mer
 • Shared reading

  Shared Reading är en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England, under cirka...

  Läs mer
 • Existentiell hälsa

  Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig, måste flytta till ett äldreboende?

  Läs mer