Tillbaka

Attentions föräldracirkel

Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och stärkande självhjälpsövningar 

Syftet med föräldracirkeln  
Att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man kan hantera de utmaningar som det innebär att ha ett barn med NPF.  

Att få träffa andra i en liknande situation för att reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet.  

Att öka medvetenheten och få verktyg för att kunna hantera stress och  ttre 

Innehållet är tänkt att handleda dig i hur du kan lägga upp studiecirkeln, träff r träff. 
Du kommer att få färdiga förslag på innehåll och upplägg för varje träff. Du avgör själv vilka moment som passar dig och din grupp. Ibland behöver du kanske ge större utrymme för deltagarna att ”lufta” det som känns viktigt i stunden.  

I följande handledning ingår också material till dina deltagare. Deltagarmaterialet hittar du som bilagor i slutet på varje träff. Det kan du lätt kopiera och dela ut vid behov.  

Innehållet är baserat  8 stycken fysiska träffar á 2,5 timme per gång och där gruppen består av max 12 personer. Rekommendationen är att genomföra träffarna varannan vecka för bästa närvaro.   

Studiecirkelhandledningen finns på Riksförbundet Attentions hemsida

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här