Tillbaka

Det finns alltid ett sätt

Det här är ett studiecirkelmaterial till boken ”Det finns alltid ett sätt – lösningsfokus och adhd” som är framtagen av Riksförbundet Attention och Unga vuxna-projektet som bedrevs med stöd från Arvsfonden 2011-2014. Boken bygger på erfarenheter och tips från unga vuxna, 18-30 år, som själva har adhd 

Den här studiecirkeln vänder sig i första hand till dig som är 18-30 år och har adhd. De teman och frågor som materialet tar upp kan däremot vara intressant för många fler. Materialet innehåller studiehandledning, förslag på aktiviteter och övningar och en del praktisk information som kan vara bra att ha inför att ni planerar och startar upp studiecirkeln.  

Det här materialet vänder sig både till studieledaren och till deltagarna i cirkeln. Det som är speciellt för studiecirkelns pedagogik är att ni tillsammans planerar arbetet i studiecirkeln och väljer arbetsformer och ett upplägg som passar för deltagarna i gruppen. Resultatet blir bäst när alla känner att de kan bidra.  

Tanken är att materialet kan användas både i Riksförbundet Attentions föreningar och i andra sammanhang. Vi hoppas att studiecirkeln kan leda till bra samtal, inspiration och en möjlighet att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. Ett annat syfte med materialet är att få ta del av andras erfarenheter av vad som har fungerat för dem – strategier, hjälpmedel och tips. Längst bak i häftet hittar du studiehandledning som vänder sig till cirkelledaren.

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. 

Läs mer

 • Inflytande i rättspsykiatrin

  Under våren 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) startade tillsammans med Studieförbundet...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Din egen makt

  Du hittar sidan på lättläst här Så här beskriver NSPH studiematerialet: ”Det här studiematerialet...

  Läs mer
 • Din rätt

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Det här är ett studiematerial som vänder sig till dig som...

  Läs mer
 • Tjejer och NPF

  Det här är ett studiecirkelmaterial för att starta upp grupper och träffar för tonårstjejer...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Här hittar du sidan på lättläst Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet...

  Läs mer
 • Shared reading

  Shared Reading är en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England, under cirka...

  Läs mer
 • Existentiell hälsa

  Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig, måste flytta till ett äldreboende?

  Läs mer
 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Med starkare röst

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Handlar om hur du som är patient, brukare eller anhörig, tillsammans...

  Läs mer