Tillbaka

Det finns alltid ett sätt

Det här är ett studiecirkelmaterial till boken ”Det finns alltid ett sätt – lösningsfokus och adhd” som är framtagen av Riksförbundet Attention och Unga vuxna-projektet som bedrevs med stöd från Arvsfonden 2011-2014. Boken bygger på erfarenheter och tips från unga vuxna, 18-30 år, som själva har adhd 

Den här studiecirkeln vänder sig i första hand till dig som är 18-30 år och har adhd. De teman och frågor som materialet tar upp kan däremot vara intressant för många fler. Materialet innehåller studiehandledning, förslag på aktiviteter och övningar och en del praktisk information som kan vara bra att ha inför att ni planerar och startar upp studiecirkeln.  

Det här materialet vänder sig både till studieledaren och till deltagarna i cirkeln. Det som är speciellt för studiecirkelns pedagogik är att ni tillsammans planerar arbetet i studiecirkeln och väljer arbetsformer och ett upplägg som passar för deltagarna i gruppen. Resultatet blir bäst när alla känner att de kan bidra.  

Tanken är att materialet kan användas både i Riksförbundet Attentions föreningar och i andra sammanhang. Vi hoppas att studiecirkeln kan leda till bra samtal, inspiration och en möjlighet att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. Ett annat syfte med materialet är att få ta del av andras erfarenheter av vad som har fungerat för dem – strategier, hjälpmedel och tips. Längst bak i häftet hittar du studiehandledning som vänder sig till cirkelledaren.  


Studiecirkelhandledningen/materialet finns på Riksförbundet Attentions hemsida

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. 

Hitta din lokalavdelning här