Tillbaka

Egen styrka

Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna Arvsfonden. Arbetet syftar till att identifiera och uppmärksamma de svårigheter som föräldrar till barn/ungdomar med Aspergers syndrom upplever. Målet är att hitta former för att motverka stress och utmattning.  

Kunskap om vad funktionsnedsättningen innebäär det kraftfullaste verktyget när det kommer till att minska stressen hos föräldrarna. Men med enbart teoretiska kunskaper kan verktyget bli för torrt och svårt att förstå. Det behövs också erfarenheter. Men med enbart erfarenheter blir det också förvirratrörigt och svårt att förståDärför vill den här cirkeln förmedla att det behövs både kunskaper och erfarenheter.  

Studiecirkelhandledningen finns på Riksförbundet Attentions hemsida 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här.