Tillbaka

Ekonomikoll

Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma ihåg sina räkningar och kunna organisera och prioritera sina inbetalningar. Sådant som man ofta har svårt för om man har en nedsatt exekutiv förmåga. Om man dessutom har en bristande impulskontroll så kan lockande erbjudanden vara svåra att motstå och det kan vara svårt att göra konsekvensanalyser av sina inköp. Det kan kännas hopplöst att ha en ekonomi som inte går ihop, men det är sällan försent att ordna sin ekonomiska situation. Det man inte ska göra är att stoppa huvudet i sanden och hoppas att problemen försvinner av sig självt. Det gör de inte. Istället riskerar de att växa sig större och bli svårare att lösa. Idag finns det dock många hjälpmedel och strategier man kan använda som gör det enklare att få koll på sin ekonomi.  

Det här är ett studiecirkelmaterial om kognition och ekonomi. Tanken är att det ska kunna användas i studiecirklar i Attentions föreningar och även i andra sammanhang. Förhoppningen är att studiecirkeln kan leda till bra samtal och en möjlighet att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. Ett annat syfte med träffarna är att låta deltagarna ta del av andras erfarenheter av vad som har fungerat för dem – strategier, hjälpmedel och tips. Men framför allt är det tänkt att vara inspiration till samtal om ekonomi och vårt förhållande till ekonomi med fokus på hur privatekonomi kan påverkas av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Studiematerialet innehåller även information om hur ni kan lägga upp träffarna  

Studiecirkelhandledningen/materialet finns på Riksförbundet Attentions hemsida 
https://attention.se/wp-content/uploads/2014/02/pdf-projekt-studiecirkelmaterial-ekonomikoll.pdf

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här