Tillbaka

Existensiell hälsa

Vi är många som någon gång i livet har tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför svårigheter, det kan handla om motgångar eller en förlust av något slag. För att kunna möta livets utmaningar på ett så bra sätt som möjligt finns samtalskorten om existentiell hälsa – livsmod, livsglädje och livsmening. 

Korten utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att förhållningssättet till livet påverkar vår självskattade psykiska, fysiska och sociala hälsa.  

Askarna med samtalskort omfattar åtta viktiga existentiella dimensioner. På baksidan av korten finns frågor som är ett stöd för att stärka livsmodet,  livsglädjen och livsmeningen. Att samtala i grupp om dessa frågor har visat sig kunna öka deltagarnas självskattade hälsa, självkänsla och buffertförmåga vid svårigheter.  

Arbetet med de tre samtalskortlekarna går till på samma sätt. Ledaren  hjälper deltagarna att förstå den dimension samtalet ska handla om. I en runda svarar deltagarna på de frågor som ställs: hur vi tänker, känner  och handlar inom respektive dimension. Frågorna i de tre samtalskortlekarna är salutogena och lösningsfokuserade i olika grad. Målet med samtalskortens frågor är att deltagarna ska bli medvetna om sitt förhållningssätt och få möjlighet att hitta nya förhållningssätt - och vägar i livet - som stärker den självskattade psykiska och fysiska hälsan. Som ett  komplement  till  samtalskortens  texter  kan  man  utgå  från  bilder  när  man  samtalar  om  de  åtta  existentiella  dimensionerna. Bilderna kan användas av alla – men passar extra bra för de som har svårt med text och läsning samt de som nyligen har börjat lära sig det svenska språket.  

Det finns flera olika kortlekar.
Läs mer nedan!
 

Samtalskort – livsmod, livsglädje, livsmening  
De  första  samtalskorten skapades 2013 av metodutvecklare och  samtalsterapeut Lena Bergquist och teol dr. Cecilia Melder. De utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att förhållningssättet till existentiella dimensioner i livet påverkar den psykiska och fysiska hälsan.  Beskrivningen av dimensionerna och frågorna är salutogena och främjar reflektioner som skapar nya och konstruktiva förhållningssätt till de livsfrågor vi ställs inför.   

Studier och utvärderingar av gruppers arbete visar att även självkänsla, copingförmåga och motivation kan stärkas.  

Samtalskort när livet utmanar – livsmod, livsglädje, livsmening 
Dessa samtalskort skapades under 2017. De utgår från den första  samtalskortleken (se  ovan), men språket är enklare och passar för deltagare med sänkt stämningsläge. Korten passar bra inom vård, omsorg och stödverksamheter.  Samtalskort när livet utmanar initierades av Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, utvecklingsenheten, Region Jönköpings län och sjukhuspräst Thomas Sjöberg, Sjukhuskyrkan Ryhov och utgår från deras erfarenheter av att arbeta med de första samtalskorten inom psykiatrin, Region Jönköpings län.  

Samtalskort – Frön till livsmod och livsglädje 
De ”gröna” samtalskorten gjordes av Lena Bergquist 2015 och utgår även  de från de första samtalskorten. De åtta dimensionerna är beskrivna utifrån ett språk som associerar till naturen. Frågorna på baksidan av korten handlar om hur du tänker och känner kring dimensionen samt hur du skulle kunna handla för att stärka din självskattade psykiska och fysiska hälsa. Korten är laminerade och kan med fördel användas ute, de  passar därför bra inom grön verksamhet (grön rehab, naturunderstödd terapi, promenader, pilgrimsvandringar etc).  

Samtalskort, bilder om existentiell hälsa 
En ask med bilder där de 8 dimensionernas rubriker finns på baksidan av  korten. Ledaren beskriver den existentiella dimensionen deltagarna ska arbeta med. Deltagaren väljer en bild som väcker positiva tankar och känslor. Deltagaren berättar hur hen tänker och känner inför bilden och hur hen kan handla för att få mer av den positiva upplevelsen. Bilderna är ett komplement till de övriga samtalskorten och används med fördel till grupper som har svårt med text och läsning, samt de som nyss har börjat lära sig det svenska språket.  

Beställningsinfo: Existensiell hälsa är avsedd att användas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Det finns en studiehandledning till samtalskortlekarna.

Samtalskortlekarna används också i metoden Samtalsgrupp senior. Det är viktigt att cirkelledarna i Samtalsgrupp Senior själva är Seniorer och har en yrkesbakgrund från vård/hälsa/omsorg. De bör också gå kursen ”Samtalsgruppsledare Samtalsgrupp Senior” som SV Västmanland erbjuder. Mer info om Samtalsgrupp senior finns här. (länk till studiematerialet samtalsgrupp seniors sida)

Hitta din lokalavdelning här. 

E-post för beställning: vastmanland@sv.se 

Läs mer

 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Här hittar du sidan på lättläst Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet...

  Läs mer
 • Lättläst KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans...

  Läs mer
 • KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) projekt KiX i...

  Läs mer
 • Musik i studiecirkel

  Här hittar du sidan på lättläst Den här handledningen bygger på många cirkelledares erfarenheter och...

  Läs mer
 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Här hittar du sidan på lättläst Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat...

  Läs mer
 • När jag inte längre är med

  Studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden har tagits...

  Läs mer
 • Välkommen till vår vardag

  I filmserien Välkommen till vår vardag!  visar och berättar elva personer med Downs syndrom och deras familjer om sitt...

  Läs mer
 • Shared reading

  Shared Reading är en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England, under cirka...

  Läs mer
 • Existentiell hälsa

  Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig, måste flytta till ett äldreboende?

  Läs mer
 • Inflytande i rättspsykiatrin

  Under våren 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) startade tillsammans med Studieförbundet...

  Läs mer