Tillbaka

Nätkoll

Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls utbildning om nätet och NPF vänder sig till föräldrar och andra vuxna som behöver kunskap och vill ha koll på nätet.

Det består av skrivet material i tre delar och ett antal filmer. Utbildningsmaterialet är enkelt och instruktivt så att vem som helst kan använda det och upplagt som en studiecirkel på fyra gånger.

Det finns en kunskapsdel, en del för utbildningsledaren och en del för deltagaren.

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar allt material inkl filmer här 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. Hitta din lokalavdelning här