Tillbaka

NPF och arbete

Studiecirkelmaterialet är framtaget av Riksförbundet Attentions projekt Vägar till jobb som arbetat med kunskapsspridning och attitydförändring hos arbetsgivare, på arbetsplatser och bland yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen arbetssökande personer med Aspergers syndrom (AS).

Projektet har även arbetat med personstärkande åtgärder för målgruppen i förhoppning att bidra till att skapa fler förutsättningar för personer med AS, att öka sina egna möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Det här studiecirkelmaterialet är resultatet av det arbetet. För att öka användbarheten i Attentions lokalföreningar har man valt att rikta materialet till arbetssökande personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) trots att Vägar till jobb-projektet varit avgränsat till att arbeta med AS.  

Tanken är att studiematerialet kan ha flera användningsområden. Dels kan det användas i Riksförbundet Attentions lokalföreningar, 
där man bjuder in medlemmar att medverka och på så sätt skapar en grupp. Dels kan det användas i andra sammanhang där grupper redan finns och man behöver ett arbetsmaterial  temat arbete, exempelvis inom en daglig verksamhet. Oavsett vilket är förhoppningen att studiecirkeln kan leda till bra samtal där det ges tillfälle att få dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter  ett meningsfullt och inspirerande sätt.  

Studiecirkeln vänder sig i första hand till arbetssökande personer i alla åldrar, som själva har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet med studiecirkeln är att deltagarna skall  ta del av varandras erfarenheter och tankar, att ges verktyg i att fokusera på det som fungerar och hur man kan se sin funktionsnedsättning som en tillgång i arbetsrelaterade situationer.  

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här

Läs mer

 • Inflytande i rättspsykiatrin

  Under våren 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) startade tillsammans med Studieförbundet...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Din egen makt

  Du hittar sidan på lättläst här Så här beskriver NSPH studiematerialet: ”Det här studiematerialet...

  Läs mer
 • Din rätt

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Det här är ett studiematerial som vänder sig till dig som...

  Läs mer
 • Med starkare röst

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Handlar om hur du som är patient, brukare eller anhörig, tillsammans...

  Läs mer
 • Tjejer och NPF

  Det här är ett studiecirkelmaterial för att starta upp grupper och träffar för tonårstjejer...

  Läs mer
 • Ekonomikoll

  Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma ihåg sina räkningar och...

  Läs mer
 • Det finns alltid ett sätt

  Det här är ett studiecirkelmaterial till boken ”Det finns alltid ett sätt – lösningsfokus och adhd”...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Här hittar du sidan på lättläst Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet...

  Läs mer
 • Dansa utan krav

  Ibland behöver man bara få röra på sig och släppa loss för att kunna släppa alla krav och prestationer...

  Läs mer