Tillbaka

NPF och arbete

Studiecirkelmaterialet är framtaget av Riksförbundet Attentions projekt Vägar till jobb som arbetat med kunskapsspridning och attitydförändring hos arbetsgivare, på arbetsplatser och bland yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen arbetssökande personer med Aspergers syndrom (AS). Projektet har även arbetat med personstärkande åtgärder för målgruppen i förhoppning att bidra till att skapa fler förutsättningar för personer med AS, att öka sina egna möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Det här studiecirkelmaterialet är resultatet av det arbetet. För att öka användbarheten i Attentions lokalföreningar har man valt att rikta materialet till arbetssökande personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) trots att Vägar till jobb-projektet varit avgränsat till att arbeta med AS.  

Tanken är att studiematerialet kan ha flera användningsområden. Dels kan det användas i Riksförbundet Attentions lokalföreningar, 
där man bjuder in medlemmar att medverka och på så sätt skapar en grupp. Dels kan det användas i andra sammanhang där grupper redan finns och man behöver ett arbetsmaterial  temat arbete, exempelvis inom en daglig verksamhet. Oavsett vilket är förhoppningen att studiecirkeln kan leda till bra samtal där det ges tillfälle att få dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter  ett meningsfullt och inspirerande sätt.  

Studiecirkeln vänder sig i första hand till arbetssökande personer i alla åldrar, som själva har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet med studiecirkeln är att deltagarna skall  ta del av varandras erfarenheter och tankar, att ges verktyg i att fokusera på det som fungerar och hur man kan se sin funktionsnedsättning som en tillgång i arbetsrelaterade situationer.  

Studiecirkelhandledningen finns på Riksförbundet Attentions hemsida

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. Hitta din lokalavdelning här