Tillbaka

Samhällsguiden - föräldrar till barn med ASD/Asperger

Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att  en helhetsbild över den hjälp och det stöd man har rätt att söka och . Det går ofta åt mycket tid och energi att försöka leta sig fram till den eller de myndigheter som har ansvaret. Det kan också vara svårt att  raka svar  frågan vad man har rätt till  grund av att insatserna och regelverken ser olika ut runt om i landet. Skillnaderna i utbudet och stödet beror  i vilken kommun man bor och vilket landsting man tillhör 

Kommunerna och landstingen får själva organisera och bestämma hur de vill ordna stödinsatserna. Det finns politiskt beslutade riktlinjer och regler för hur man ska tolka gällande lagstiftning, som kan vara olika från kom- mun till kommun. I skriften Samhällsguiden har vi utgått från de aktuella lagar som styr de insatser som föräldrar kan söka för sina barn. I den här studiecirkeln ska vi utgå från dessa lagar och samtidigt ta reda  hur det ser ut lokalt i kommun och landsting.   

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här.  

 

Läs mer

 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer
 • Attentions föräldracirkel

  Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med...

  Läs mer
 • Att vara anhörig

  Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Nätkoll

  Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls...

  Läs mer
 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Balansmodellen

  Riksförbundet Balans välkomnar fler att använda det reviderade och utökade studiematerialet Balansmodellen (2020)...

  Läs mer
 • Din rätt

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Det här är ett studiematerial som vänder sig till dig som...

  Läs mer
 • Existensiell hälsa

  Vi är många som någon gång i livet har tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför...

  Läs mer
 • Tjejer och NPF

  Det här är ett studiecirkelmaterial för att starta upp grupper och träffar för tonårstjejer...

  Läs mer