Tillbaka

Samtalsgrupp seniorer

Du hittar sidan på lättläst här

SV Västmanland erbjuder cirka 40 Samtalsgrupp Senior per år med hjälp av ett tjugotal samtalsgruppsledare. Vi är fortfarande inte färdiga med att sprida Samtalsgrupp Senior till alla våra kommuner, så det är något vi jobbar vidare med. Samtalsgrupp Senior finns - förutom i Västmanland - även i Jönköpings län, Uppland, Östergötland och Dalarna. Vi hjälper gärna till att sprida Samtalsgrupp Senior till fler län.

Samtalsgrupp Senior (Västmanlandsmodellen) är ett resultat av Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa Senior.

I metoden ingår salutogena och lösningsfokuserade gruppsamtal som ökar inspirationen i vardagen. Vi har valt formen ”samtalsgrupp” för att deltagarna ska få möjlighet att inspireras av andra personers tankar och erfarenheter. Att delta i samtalsgrupp minskar även ensamhet och isolering.

Vi ger seniorer tillgång till gruppsamtal om livsfrågor för att de - utifrån sina nuvarande förutsättningar - ska få möjlighet att förbättra sin självskattade existentiella och psykiska hälsa. Deltagarna kan anmäla sig till Samtalsgrupp Senior hur många gånger som helst vid behov.

Eftersom vi samverkar med Region, kommun, SPF Seniorer och andra ideella organisationer - som bidrar med sina resurser - är deltagandet kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och thé.

Vi utbildar samtalsgruppsledare som även de är Seniorer. Ledarna har en bakgrund från vård/hälsa/omsorg. Vi erbjuder ledarna (volontär) handledning och föredrag.

Vi använder Samtalskort – När livet utmanar - Livsmod, Livsglädje, Livsmening. Samtalskortens frågor är salutogena och lösningsfokuserade och omfattar 8 livsteman som kan stärka självskattad hälsa. 

Länk till studiematerialet existensiell hälsa 


Anställda i Arvsfondsprojektet är från vänster Lena Bergqvist, Britt Marie Ligne Carlsson, Leena Eklund, Hans Dahlman och Sven-Erik Henriksson. Näst längst till höger ser vi även Henrik Stjernström som är vår möjliggörare från Arvsfonden

Samtalsgruppen träffas vid fem tillfällen och antalet deltagare är mellan 3 och 7 personer. Det finns en metodhandledning för Samtalsgrupp Senior. Under 5 träffar (12 studietimmar) samtalar vi om ett viktigt livstema varje gång och har 3 teman som ”hemuppgift”.

Vill du veta mer? Kontakta:
Lena.bergquist@sv.se eller Kerstin.liljegren@sv.se

 

  • Samarbeta! Den övergripande strukturen som bär ”Samtalsgrupp Senior” är samverkan mellan folkbildning, Region, kommun, pensionärsorganisationer och andra ideella organisationer som exempelvis Anhörigföreningen, Hjärnkoll, Röda korset och Kvinnojouren. Alla bidrar med sina resurser i form av administration, ekonomiska bidrag (till samtalsgruppsledarna), informationsspridning, lokaler och fika.
  • Samordna! Studieförbundet Vuxenskolan skapar ett kontaktnät i samverkan med samverkansorganisationerna som omfattar till exempel ”mötesplatser”, ”träffpunkter”, ”bibliotek” och ”ideella organisationer” där Seniorer som har behov av Samtalsgrupp Senior finns.

  • Strukturera! SV har kontakt med ansvariga för lokaler för Samtalsgrupp Senior i samverkan med samverkansorganisationerna. Vi utbildar, utvecklar och har kontakt med samtalsgruppsledare. Vi skapar informationsmaterial, tar emot anmälningar och kallar deltagare.