Tillbaka

Tjejer och NPF

Det här är ett studiecirkelmaterial för att starta upp grupper och träffar för tonårstjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  

Tonårstjejer med ADHD, Asperger och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp som ofta blir osynlig. Därför är  Attentions arbete med tjejgrupper en viktig satsning. Vi vill utveckla verksamhet som vänder sig till den här målgruppen, med målet att det ska finnas bra aktiviteter och forum för diskussion, samtal och möten. Förhoppningen är att träffarna ska ge tjejerna fler verktyg att kunna agera utifrån sina förutsättningar och förmågor och att träffarna blir ett sammanhang med roliga samtal, aktiviteter och sociala kontakter.  

Tanken är att det här materialet ska fungera som ett underlag för Attentions föreningar som vill starta upp tjejgruppsverksamhet. Det innehåller bakgrundsinformation och lite tips om hur man kan lägga upp träffarna och nå deltagare, men även praktiska övningar och inspiration till träffarna. Det går bra att följa materialet träff för träff, men ni kan också hoppa mellan de olika kapitlen och välja de teman ni tycker verkar roliga eller passar just er.  

Materialet är uppdelat med en träff per kapitel. 
Varje träff har olika teman med övningar som kan ligga till grund för samtal och reflektion inom det ämnet. Teman är valda med tanke på att det är ämnen som ligger nära målgruppen och också ämnen som många har både intresse och behov av att prata om.  

Målgruppen för tffarna är tjejer mellan 13 och 19 år. Det är en stor spännvidd i ålder och skillnaderna i vilka frågor och ämnen som är intressanta kan skilja sig mycket åt. Det finns olika sätt att förhålla sig till det – att rikta in sig  en snävare åldersgrupp, eller att blanda. Vi tror att man behöver vara medveten om att åldersskillnaderna kan påverka både dynamiken i gruppen och vilka samtalsämnen gruppen vill ta upp. Om det är stora åldersskillnader riskerar det att göra att diskussionerna blir mer intressant för vissa deltagare.  

 

Studiecirkelhandledningen/materialet finns på Riksförbundet Attentions hemsida 
 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här