Tillbaka

Tjejer och NPF

Det här är ett studiecirkelmaterial för att starta upp grupper och träffar för tonårstjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  

Tonårstjejer med ADHD, Asperger och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp som ofta blir osynlig. Därför är  Attentions arbete med tjejgrupper en viktig satsning. Vi vill utveckla verksamhet som vänder sig till den här målgruppen, med målet att det ska finnas bra aktiviteter och forum för diskussion, samtal och möten. Förhoppningen är att träffarna ska ge tjejerna fler verktyg att kunna agera utifrån sina förutsättningar och förmågor och att träffarna blir ett sammanhang med roliga samtal, aktiviteter och sociala kontakter.  

Tanken är att det här materialet ska fungera som ett underlag för Attentions föreningar som vill starta upp tjejgruppsverksamhet. Det innehåller bakgrundsinformation och lite tips om hur man kan lägga upp träffarna och nå deltagare, men även praktiska övningar och inspiration till träffarna. Det går bra att följa materialet träff för träff, men ni kan också hoppa mellan de olika kapitlen och välja de teman ni tycker verkar roliga eller passar just er.  

Materialet är uppdelat med en träff per kapitel. 
Varje träff har olika teman med övningar som kan ligga till grund för samtal och reflektion inom det ämnet. Teman är valda med tanke på att det är ämnen som ligger nära målgruppen och också ämnen som många har både intresse och behov av att prata om.  

Målgruppen för tffarna är tjejer mellan 13 och 19 år. Det är en stor spännvidd i ålder och skillnaderna i vilka frågor och ämnen som är intressanta kan skilja sig mycket åt. Det finns olika sätt att förhålla sig till det – att rikta in sig  en snävare åldersgrupp, eller att blanda. Vi tror att man behöver vara medveten om att åldersskillnaderna kan påverka både dynamiken i gruppen och vilka samtalsämnen gruppen vill ta upp. Om det är stora åldersskillnader riskerar det att göra att diskussionerna blir mer intressant för vissa deltagare.  

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här

Läs mer

 • Inflytande i rättspsykiatrin

  Under våren 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) startade tillsammans med Studieförbundet...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Din egen makt

  Du hittar sidan på lättläst här Så här beskriver NSPH studiematerialet: ”Det här studiematerialet...

  Läs mer
 • Din rätt

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Det här är ett studiematerial som vänder sig till dig som...

  Läs mer
 • Det finns alltid ett sätt

  Det här är ett studiecirkelmaterial till boken ”Det finns alltid ett sätt – lösningsfokus och adhd”...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Här hittar du sidan på lättläst Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet...

  Läs mer
 • Shared reading

  Shared Reading är en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England, under cirka...

  Läs mer
 • Existentiell hälsa

  Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig, måste flytta till ett äldreboende?

  Läs mer
 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Med starkare röst

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Handlar om hur du som är patient, brukare eller anhörig, tillsammans...

  Läs mer