Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Denna kurs är en del av Kraftsamling Alingsås.

Kursen är öppen för deltagare oavsett var man kommer ifrån.

Det traditionella hierarkiska ledarskapet fasas ut och reder plats för ett modernare, som bygger på trygghet och delaktighet.

I effektiva, välfungerande grupper är inte det viktigaste hur duktiga deltagarna är – snarare nivån av psykologisk trygghet, dvs i hur stor grad medlemmarna upplever att de kan uttrycka idéer, känslor och avvikande meningar utan att det får en negativ effekt på deras självbild, status eller karriär. Detta har fastställts av bl.a Amy C Edmondsons tjugo år långa forskning och bekräftats av bl.a. Googles interna gruppanalyser sedan 2012.

I denna kurs får du en förståelse för vad psykologisk trygghet innebär och hur den kan utvecklas och underhållas. Du får reflektera över din egen grupp samt ta del av verktyg för att utveckla och mäta er nivå av psykologiska trygghet.

Kristoffer Ödman är auktoriserad dramapedagog och professionell improvisatör. Han arbetar med grupputveckling på arbetsplatser och skolor runt om i västsverige. Genom Alingsås improvisationsteater, som han driver, lär han ut samma verktyg för samarbete, kommanikation och kreativitet som Google, Pixar, Microsoft och andra världsledande företag använder för att stärka sina grupper att bli ännu mer framgångsrikare som företag.