Nationaldagsfirande - sång och musik

Nationaldagsfirande - sång och musik

Hans Tengler
Kyrkokören
Servering
Ansvarig: Styrelsen

I samarbete med Långareds hembygdsförening.
Hemsida: www.langared.se