Hälsa & välbefinnande, Mat & dryck

Med Eric Karlsson, Självläkningslärare med över 40 års erfarenhet av olika raw food-dieter.

Föredraget ger en grundläggande kunskap om hur man lever i god hälsa eller återvinner hälsan på en balanserad raw food-diet med fokus på färsk frukt och grönsaker.
Både för dig som vill leva helt på rå föda såväl till den som vill öka mängden färsk frukt och grönsaker.

Kursen innehåller följande ämnen:
• Fresh, raw och living foods – vad är skillnaderna?
• Praktisk tillberedning av mat
• Övergång till Whole Fresh Foods
• Detox, eliminering och utrensning
•Näringsämnen och näringsgrupper
•Undvik misstagen som andra gjort
• Raw food, vetenskap och sunt förnuft
• Ätliga vilda växter
• Groddning
• Fresh food vs. Superfoods
• Lagomlagen om hälsa och näring
• God tandhälsa och Fresh Food

Paketpris Vildaväxtvandring, Whole Fresh Foods den 23:e Maj och Självläkningslära 1400kr!

Mer information om självläkningslära: www.self-healing.eu