Tillbaka

Vi skriver under deklarationen för en stark demokrati

Idag skriver Studieförbundet Vuxenskolan Skåne under Deklarationen för en stark demokrati.  Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. 

Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. Drygt etthundra kommuner, regioner, organisationer och andra aktörer över hela landet har hittills skrivit under deklarationen.

- Studieförbundet Vuxenskolan är en av de första aktörerna i Skåne som skriver under deklarationen. Vi ser gärna att andra organisationer, men också kommuner i Skåne följer efter och står upp för en stark demokrati, säger Monica Hildingson, ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan Skåne.  

I samband med undertecknandet gör organisationen ett åtagande för att stå upp för och stärka demokratin. Genom att underteckna deklarationen åtar sig Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne att:

  • verka för en ökad tillit till, men också förståelse och engagemang för demokratin
  • arbeta för att sprida kunskap, metoder och verktyg för demokratiska möten
  • stå upp för och bidra till en offentlig debatt om en stark demokrati

- Vi ser som vårt viktigaste uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Vi gör det varje dag genom att erbjuda studiecirklar, kurser och andra mötesplatser för ny kunskap, men också för samtal och idé- och erfarenhetsutbyte, fortsätter Monica Hildingson.

Under det så kallade demokratiåret 2021 och inför valåret 2022 kommer Studieförbundet Vuxenskolan att göra extra satsningar på att skapa samtal om demokratin för att öka förståelsen för den och för att stärka var och ens förmåga att agera demokratiskt. Inte minst under nästa års valrörelsen.

- Jag är väldigt glad att ni vill underteckna den här deklarationen, säger Peter Örn som leder kommittén Demokratin 100 år. Folkbildningen är en del av demokratins innersta kärna därför att folkbildningen, liksom demokratin, bygger på respekten för den enskilda och unika människans värde och värdighet, fortsätter Peter Örn.  

Bland de mer konkreta åtaganden som Studieförbundet Vuxenskolan gör kan nämnas att:

  • Arrangera seminarier, panelsamtal och andra mötesplatser kring aktuella samhällsfrågor, där publiken får möta engagerade samhällsaktörer.
  • Föra dialog med politiker och andra beslutsfattare om folkbildningens och civilsamhällets roll och betydelse för en hållbar demokrati.
  • Erbjuda utbildningar för våra grund-, medlems- och samarbetsorganisationer i föreningskunskap och liknande ämnen för ett hållbart och demokratiskt föreningsliv.
  • Utveckla och erbjuda verksamhet för och med grupper som på olika sätt har begränsad tillgång till samhället och demokratin, som t e x personer som är nya i Sverige och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Här kan du läsa Studieförbundet Vuxenskolan Skånes åtaganden i sin helhet.